پخش زنده

کلام خدا در انجيل شريف می‌فرمايد، آنانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند، فرزندخواندۀ خدا می‌شوند. این فرزندخواندگی طبیعتاً پیامدهایی دارد. پولس رسول به یکی از آنها اشاره کرده، می‌فرماید: "اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم‌ارث با مسیح." (رومیان ۸: ‏۱۷). آیا مایلید با ایمان به مسیح، نه فقط فرزند خدا بشوید، بلکه در ملکوتِ خدا، ارثی فسادناپذیر بیابید؟ چه وعدۀ شگفت‌انگیزی!

در کتاب مقدس مسیحیان، "مقدس بودن" یعنی چه؟ کلمۀ "مقدس" در زبان عبری، به معنی "جدا کردن چیز یا شخصی برای استفاده در امور مذهبی" است. در این معنی، اشیائی که در معبد بزرگ اورشلیم به‌کار می‌رفتند نیز "مقدس" بودند. ما ايماندارانِ به مسيح نیز باید "مقدس" باشیم، یعنی برای خدا "جداشده باشیم"، جدا از سيستم تاريک و گناه‌آلودِ حاکم بر این دنیا. آیا می‌کوشیم مطابق احکام خدا زندگی کنیم، یا ترجیح می‌دهیم همرنگ جماعت باشیم؟

پولس رسول، به ايماندارانِ به مسيح فرموده: "(خدا) پیش از آفرینش جهان، ما را در وی (یعنی در مسیح) برگزید." (افسسیان ۱: ‏۴). اما خدا به چه منظوری ما را برگزید؟ تا به‌واسطۀ مسیح حیات جاودانی را بیابیم؟ بله، اما علاوه بر نعمت حيات جاودانی در مسيح، پولس خودش در پاسخ به اين سؤال می‌فرماید: "تا در حضورش مقدّس و بی‌عیب باشیم." (همان آیه). آیا می‌کوشیم که زندگی‌مان در حضور خدا، مقدس و بی‌عیب باشد؟ آیا در این زمینه، به‌اندازۀ کافی با روح‌القدس همکاری می‌کنیم؟

زندگی هیچ انسانی بدون سختی نیست. سختی تنگدستان یک نوع است، سختی ثروتمندان نوعی دیگر. در ضمن، سختی‌های زندگی می‌توانند در اثر علت‌های مختلف گریبانگیرمان شوند. ما ايماندارانِ به مسيح و فرزندان روحانی خدا، گاه به این علت دچار سختی می‌شویم که خدا ما را تأدیب می‌نماید. کلام خدا در اين زمينه می‌فرماید: "سختیها را به منزلۀ تأدیب تحمل کنید؛ . . . خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می‌کند تا در قدّوسیت او سهیم شویم." (عبرانیان ۱۲: ۷ و ۱۰).

ما به چه چیزی امید بسته‌ایم؟ به والدین؟ به فرزندان؟ به کمک دوستان و خویشان؟ به دارایی‌؟ به تندرستی؟

"زيرا خداوند انصاف را دوست دارد و عزيزان خود را ترک نمی‌کند، بلکه هميشه از آنها مراقبت می‌نمايد . . .". مزمور ۳۷: ۲۸

وجدان موهبتی است خدادادی. ورزش برای تقویت بدن است، دعا و اطاعت از کلام خدا برای تقویت وجدان. حتی بی ايمانان و خدانشناسان، از موهبت وجدان برخوردارند (رومیان ۲: ۱۵). اما به عنوان ایماندار مسيحی، ممکن است در اثر بی‌مبالاتی و اطاعت نکردن کلام خدا، حساسيت وجدانمان کاهش يابد. چنانکه پولس رسول به تيموتائوس می‌فرماید: "و به ايمان و وجدانی پاک متمسک باشی، چرا که کشتی ايمان بعضی با زير پا نهادن آنها (به علت گوش ندادن به ندای وجدان) درهم شکسته است." (اول تیموتائوس ۱: ۱۹). آیا شما وجدان خود را پاک و حساس نگاه می‌دارید؟

زندگی، برای اکثریت افراد دشوار و گاه حتی "بسیار" دشوار است. هیچ‌یک از ما، از مشکلات زندگی در اين دنيا بی‌نصیب نیستیم!

شخصی حکيم سالها پیش جمله‌ای گفت که هیچ‌وقت از یاد نمی‌برم؛ گفت: "فکر خود را زباله‌دانی نکنیم!"

چند بار پیش آمده که احساس کرده‌اید همه شما را به فراموشی سپرده‌اند و تنهایتان گذاشته‌اند؟ اکثر ما در طول زندگی، چنین تجربه‌ای داشته‌ایم.

عیسی مسیح، پس از جان سپردن بر صلیب، در روز سوم، روحاً و جسماً زنده شد، اما با بدنی جدید، بدنی آسمانی و غيرفانی. قیام یا زنده شدنِ عيسی مسيح، با زنده شدن مرده‌هایی که خودِ عیسی زنده کرد، زمین تا آسمان فرق دارد.

در این روزها، مسیحیان سالروز مرگ عيسی مسیح را گرامی می‌دارند. اما چرا ضروری بود که او بمیرد؟ او خودش به این سؤال، چنین پاسخ داد: "آمین، آمین، به شما می‌گویم، اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می‌مانـَد؛ امّا اگر بمیرد بارِ بسیار می‌آورد." (یوحنا ۱۲:‏ ۲۴). بله، مسیح جان خود را بر صليب فدا کرد تا بار و ثمر بسیار بیاورد، یعنی باعث شود که عدۀ بسیاری، با ایمان به او، حیات جاويدان بیابند.

بالای صفحه