پخش زنده

about-us

راديو مژده، بخشی از مؤسسۀ غيرانتفاعی "خدمات رسانه‌ای ندای مسيح" است. اين راديو با همکاری مؤسسات ديگر، ۲۴ ساعت در هر روز برنامه‌های مسيحی به زبان فارسی از طريق ماهواره و اينترنت پخش می‌کند.

راديو مژده، به هيچ گروه سياسی يا فرقۀ مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هزينه‌های آن از طريق هدايای مالی مسيحيان در خارج از ايران تأمين می‌شود.

علاوه بر تهيۀ برنامه‌های راديويی، ما به ايميل‌هايی که دريافت ‌کنيم پاسخ میدهيم و در صورت امکان، مطالب مفيد خواندنی را به اشخاصی که با ما تماس برقرار نمايند ارسال می‌داريم.

وب‌سايت راديو مژده نيز به اين منظور تهيه شده که حق‌جويان فارسیزبان، عيسی مسيح و مژدۀ رستگاری را درک نمايند و ايمانداران مسيحی، در شناخت مسيح و حقايق کتابمقدس رشد و ترقی کنند. "ما مسيح را به همه می‌شناسانيم و با تمام دانشی که داريم همه را آگاه ساخته، تعليم می‌دهيم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسيح به خدا تقديم نماييم." (انجيل شريف، کولسيان ۱: ۲۸)

Privacy Policy

بالای صفحه