رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای عیسی مسیح خداوند، تو بخشندۀ عظیم و پُر از لطف و محبت هستی. هرزمان که پشتیبانی نداشتم

خدای پدر آسمانی، در نام پُرقدرت عیسی مسیح دعا می‌کنم برای کسانی که در دام الکل و مواد مخدر گرفتار هستند و به رهایی و آزادی نیاز دارند.

ای پدر آسمانی ما، تو را ستایش می‌کنم که در شخص پسرت، عیسای مسیح، انسان شدی و همچون انسانی تمام‌عیار زندگی کردی و هر تجربۀ تلخ را که ما می‌چشیم، تو نیز چشیدی. سپاست می‌گویم که تو خدایی نیستی که در دوردستها و در عرش برین به‌سر می‌بری و

ای پدرِ ما که در آسمانی، با تکیه و توکل به پسر مقدس تو، عیسای مسیح، که نجات‌دهندۀ تمام بشریت است، به پیشگاه تو می‌آییم و با ایمان به قدرت عظیمت که در خداوندگارِ ما، عیسای مسیح، آشکار ساختی، تمام نگرانی‌های خود را به حضورت می‌آوريم.

ای خدای پدر، ای تو که پدری مهربان‌تر از هر پدر زمینی هستی، تو را با تمام وجودم ستایش و تمجید می‌کنم. ای پدر مهربان، تو یگانه منبع و سرچشمۀ آرامش و صلح و صفا هستی.

پدرِ آسمانی، از تو ممنونم که به‌خاطر ایمانم به عیسی مسیح خداوند و مرگ او بر صليب و قيام او از مردگان، نجات يافته‌ام.

پدرِ خوب آسمانی، از تو سپاسگزارم به‌خاطر کلامت که نور راه‌های من است. از تو ممنونم که به‌سبب فيض و لطفت و از راه ايمان به مسيحِ خداوند و واقعيت مرگ و قيام او، مرا نجات دادی و می‌‌خواهی پيوسته بر طبق کلامت زندگی کنم و تو را خوشنود نمايم.

ای روح‌القدس، ممنونم که در من به‌سر می‌‌بری و مرا پيوسته هدايت می‌‌نمايی. ممنونم که مرا کمک و پشتيبانی می‌کنی تا در ایمان و اعتماد به عیسی مسیحِ خداوند و واقعيت مرگ و قيام او از مردگان، استوار بمانم.

پدرِ آسمانی، از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت الهی خودت به‌گونه‌ای عجيب و منحصر‌به‌فرد آفریده‌ای. ممنونم که مرا خوب می‌‌شناسی و با‌این‌وجود دوستم داری.

پدرِ نيکوی آسمانی، از تو تشکر می‌کنم که عیسی مسیح را برای آمرزش گناهان و نجات ما انسان‌های گناهکار به این جهان فرستادی و او برصليب مُرد و روحاً و جسماً از مردگان قيام نمود و زنده است.

پدرِ آسمانی، از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و قدرت الهی‌خود، به‌گونه‌ای شگفت‌انگيز آفریده‌ای. از تو تشکر می‌کنم که راه آمرزش همۀ گناهانم، دریافت حیاتِ جاويدان و امتياز فرزند‌خواندگی در خانوادهٔ الهی‌ات را، در عیسی مسیحِ خداوند برايم مهیا نموده‌ای.

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم برای تمام برکاتت، برکات روحانی‌ای که به ما دادی: محبت، شادی، آرامش، خوشیِ روح‌القدس که در عمق وجود ما نهادی.

بالای صفحه