رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پرسيده می‌شود، آيا کتاب مقدس مسيحيان تحريف شده و با نسخه‌‌‌های اصلی تفاوت دارد؟

اين ادعا که مسيحيان به وجود سه خدا معتقدند، کاملاً نادرست است و با اعتقادات اساسی مسيحيان واقعی، هماهنگی ندارد.

آیا می‌توان مطمئن بود که تورات و انجیلی که امروز در دست داریم، دست‌نخورده هستند؟ آیا عیسی در تاریخ وجود داشته است؟ آیا می‌توان ثابت کرد که عیسی پس از مرگ زنده شد؟ پاسخ این سؤالات را در این مجموعه خواهید یافت.

بالای صفحه