رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدا از ما ايماندارانِ به مسيح، دعوتی عظیم به‌عمل آورده تا در ملکوتِ اعلای او شرکت کنیم. به همین جهت، پولس رسول می‌فرماید: "از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است، رفتار کنید،".

 اما این رفتار چگونه بايستی باشد! او در ادامه می‌فرماید: "در کمال فروتنی و ملایمت؛ و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید." (افسسیان ۴:‏ ۱ و ۲). آیا به شایستگی دعوتِ عظیم خود رفتار می‌کنیم؟

بالای صفحه