رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

متفکرین مسیحی معتقدند که عصارۀ پیام مسیحیت، در این آیۀ معروف آمده است: "زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد." (یوحنا ۳: ۱۶).

در این آیه، به‌غیر از تأکید بر محبت خدا، انسان در مقابل دو انتخاب قرار می‌گیرد، انتخاب  هلاکت ابدی یا حیات جاويدان. شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ تنها راه دستیابی به حیات جاويدان، ایمان به عيسی مسیح است.

بالای صفحه