رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

اين بحث در بارۀ ترس و ايمان است. معمولاً ترس ناشی از عدم اطمينان است. نوجوانان و جوانان میترسند از سوی ديگران پذيرفته نشوند. ايماندارانِ به مسيح بايستی زندگیشان خداپسندانه باشد. آيا مايليد ايمان و اعتماد به خدای حقيقی را جايگزين ترس سازيد.

در انجیل یوحنا، هفت معجزه از مسیح شرح داده شده است. هر یک از این معجزات، برای زندگی امروزِ ما پیامی دارد. با گوش فرادادن به این برنامه‌ها، پیام این معجزات را برای زندگی خود خواهید یافت.

عيسی مسيح به ما مسيحيان فرموده که نمک جهانيم. اما اگر نمک فاسد گردد، بيرون افکنده و پايمال مردم خواهد شد! راستی، مقصود مسيح از اين گفته چه میباشد؟

عشق، عامل محرکۀ عظیمی در زندگی میباشد. ما نخست باید عاشق خدا باشيم و سپس به ديگران و همينطور زندگی عشق بورزيم. اما چه چيزهايی باعث میشوند که قدرت عشق در ما کاسته شود!

شخصی که به مسيح ايمان می‌آورد، همانند نوزادی است که بايد به‌تدريج دوران کودکی را طی کند و بالغ و رشد‌يافته شود. آيا می‌دانيد که خصوصيات يک کودک روحانی چيست و چگونه می‌توان به ايمانداری بالغ و رشد‌يافته تبديل ‌شد؟

جوانان مسيحی چگونه میتوانند درک صحيحی در مورد ارادۀ خدا داشته باشند؟ تشخيص ارادۀ خدا نيازمند صبر است و تسليم به خدا. خدا بهترين را برای فرزندانش میخواهد و ارادۀ او را از طريق روحالقدس و کتابمقدس میتوان تشخيص داد.

هدف زندگی شما چیست؟ آیا می‌دانستید که طبق انجیل مقدس، خدا می‌خواهد هدف زندگی ما این باشد که شاگرد مسیح باشیم و ديگران را نيز شاگرد او بسازيم!

شما چه تصویری از خدا در ذهن خود دارید؟ بعضی‌ها او را خدایی عصبانی مزاج و چماق‌ به‌دست تصور می‌کنند! اما عیسی مسیح، خدا را خدای محبت و پدری مهربان معرفی می‌کند که هميشه فرزندانش، يعنی ايماندارانِ به مسيح را دوست دارد و آنها را محبت و تربیت می‌کند.

چطور به‌عنوان يک جوان مسيحی می‌توان زندگی پاک و پرثمری داشت؟ چگونه ممکن است در دوران جوانی با وسوسه‌های مختلف مقاومت کرد و برطبق ارادۀ خداوند زندگی نمود؟

آيا می‌توان مسيح را پذيرفت و در او زندگی جديدی را آغاز کرد، اما همان آدم سابق باقی ماند و مثل گذشته رفتار نمود؟

چگونه به‌عنوان يک مسيحی، می‌توان زندگی پرثمر و پيروزمندی داشت؟ برای داشتن زندگی پرثمر مسيحی که باعث خوشنودی و جلال خداوند و همچنين برکت خودِ ايماندار می‌شود، به چه نکاتی بايد توجه داشت؟

چون عيسی مسيح خداوند، نان حيات است، او نياز اصلی هر انسان می‌باشد. مسيح ما را حقيقتاً سير می‌کند و به زندگی ما برکت و فزونی می‌بخشد.

بالای صفحه