پخش زنده

انسان جدا از کتاب مقدس نمی‌تواند از طریق تحقیق یا استدلال، خداوند را به درستی بشناسد. کتاب مقدس تنها منبعی است که اطلاعات صد در صد صحیح دربارۀ خدا را ارائه می‌دهد، و برای شناخت خدا باید به آن مراجعه کرد.
کتاب مقدس دربارۀ خدای حقیقی اطلاعاتی ارائه می‌دهد که در هیچ کجای دیگر چنین اطلاعاتی یافت نمی‌شود. بر اساس کتاب مقدس، خدا یکتا و در عین حال شامل سه شخص مشخص یعنی پدر و پسر و روح‌القدس است. هر یک از این سه شخص، خودش خداست و با دو شخص دیگر با هماهنگی کامل در ارتباط است.

در این فصل از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، موضوع بحث ما دربارۀ طبیعت و شخصیت خدا است. ما بر اساس کتاب مقدس، طبیعتِ سه در یک یا طبیعت تثلیثی خدا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از طبیعت سه در یک یا تثلیثی این است که خدای واحد از سه شخص، یعنی پدر و پسر و روح‌القدس تشکیل شده است. به‌عبارت دیگر خدای یکتا شامل پدر، پسر و روح‌القدس می‌باشد.

آیا می‌دانستید که در دنیای مسیحیتِ امروز، فرقه‌های بدعت‌گزار و تعالیم نادرستی رواج یافته است؟ در این مجموعه از مقالات، slide fergheh haye monharef talimat nadorostبه این فرقه‌ها و تعالیم نادرست اشاره شده که آگاهی از آنها، برای همۀ مسیحیان بسیار مهم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

این درس را در ارتباط با موضوع درس قبل آغاز می‌کنیم. در درس گذشته، پیرامون این مطلب که "عیسی مسیح در حال حاضر چه کار می‌کند"، تفکر کردیم.

در درس قبلی دیدیم که عیسی مسيح به جهان آمد تا جانش را در راه بسیاری فدا سازد. این مطلب، سؤال دیگری را پدید می‌آورد که در این درس می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم.

در اين بخش از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، می‌خواهیم بررسی خود را دربارۀ عیسی مسیح آغاز کنیم. در این درس و چند درس بعد، در ضمن اینکه دربارۀ عیسی مسیح مطالعه خواهیم کرد به سؤالاتی از قبیل: "او کیست"، "چرا آمد" و "اکنون چه می‌کند" نیز پاسخ خواهیم داد.

در درس پیشین، در مورد اینکه عیسی مسيح کیست صحبت کردیم و دیدیم که بر اساس کتاب مقدس، او از لحاظ روحانی، پسر خدا است. عیسی مسیح از ازل با خدای پدر بود و همه چیز بوسیلۀ او آفریده شد. او جسم گرديد و مانند انسانی در میان ما زندگی کرد.

در این درس، می‌خواهیم دربارۀ زنده شدن دوبارۀ عیسی، صعودش به آسمان و کار و خدمت فعلی او مطالعه کنيم.

در درسهای قبل، دربارۀ الوهیت و اشخاص آن صحبت کردیم و مطالبی در مورد خدای پدر و پسر او عیسی خداوند با شما در ميان گذاشتيم. حالا بررسی خود را در مورد روح‌القدس شروع می‌کنیم. راستی روح‌القدس کیست؟

با فیض خداوند به درس دیگری از سری درسهای تعالیم اساسی کتاب مقدس می‌پردازیم.

عزیزان، در نام خداوند و منجی‌مان عیسی مسیح به شما درود می‌گوییم.  خوشحالیم و خدا را شکر می‌کنیم که این فرصت به ما داده شده است تا اعتقادات اساسی مسیحیان را تشریح کنیم.

عيسی مسيح فرمود: "هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نمايد او کسی است که مرا دوست دارد . . ." (يوحنا ١٤: ٢١).

بالای صفحه