پخش زنده

پولس رسول به شاگردِ جوان خود، تیموتائوس، می‌نویسد: "براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیحْ عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید؛" (دوم تیموتائوس ۳:‏ ۱۲).

مسیح به پیروان خود، وعدۀ زندگی بدون رنج و زحمت را در اين دنیا نداد، بلکه او می‌فرمايد: "در دنيا برای شما زحمت خواهد بود؛ اما دلْ قوی داريد، زيرا من بر دنيا غالب آمده‌ام." (يوحنا ۱۶: ۳۳).

بالای صفحه