پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | رهايی از ترس و وحشت

کريستينا، فقط چهار سال داشت که برای بار اول سعی کرد به زندگيش خاتمه دهد. در بزرگسالی، بيماری روانی، بيش از ده سال او را در ترس و وحشت از آينده…

بالای صفحه