پخش زنده

Audio Module 2

  

park 737228 1920

کليد کاميابی

حالا که سالی جديد در پيشِ رو داريم، با تمام دل خود بر خداوند توکل و اعتماد کنيم و از او حکمت دريافت نماييم. اگر خداوند را محترم بداريم و او را در رأس…

بالای صفحه