پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

عيسی مسيح خداوند، هديۀ خدا به انسان

خدا هديه‌ای مهم به ما انسانها بخشيد که واقعاً به آن نياز داشتيم. بر اساس لوقا ۲: ۱۱عيسی مسيح خداوند، آمد که ما را از گناه نجات دهد و نجات‌دهندۀ ما…
gift 844330 340

عيسی مسيح، نجات دهندۀ موعود

عيسی مسيح، همان نجات‌دهنده‌ای است که خدا وعدۀ ظهورش را در عهد عتيق از طريق پيامبران راستين، به انسان داد. اين منجی آسمانی، بر اساس پيشگوئيهای دقيق…

بالای صفحه