پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

چراغ بدن

بسياری از مشکلات انسان در زندگی، به زاويۀ ديد و ديدگاه او مربوط می‌شود. اما وقتی با مسيح خداوند، ملاقات و رابطۀ شخصی داشته باشيم، او ديد ما را شفا…
Default Image

نجات عظيم

نجات مسيحی، نجاتی عظيم است چون خدا به سراغ انسان گناهکار آمد تا ما را نجات دهد. خدا بر اساس فيض عجيبش در عيسی مسيح، حاضر است انسان را بيامرزد و نجات…

بالای صفحه