پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

وقف کامل در سال جديد

در روميان فصل ۱۲، آيات ۱ و ۲ می‌بينيم که خدا از ايماندارانِ به مسيح می‌خواهد که با توجه به رحمت‌های الهی، همۀ وجود خود را وقف مسيح نمايند تا بتوانند…
prayer 1308663 1920

انجيل جعلی برنابا

بسیاری از هموطنان ما به اشتباه تصور می‌کنند که انجیل راستین، همانا انجیل برنابا است. اما آیا مایلید بدانید این کتاب در چه دوره‌ای نوشته شده است؟ آیا…

بالای صفحه