پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

رسالۀ اول پطرس رسول

هدف پطرس از نگارش اين رساله، تشويق ايماندارانی است که به‌خاطر ايمان مسيحی‌شان جفا و سختی را تجربه می‌کنند. پيام اصلی رساله اين است که در زحمات…
Default Image

از بند رها شده | آرامش حقيقی

آقای آگيرا به منظور ادامۀ تحصيل و يافتن آرامش، راهی طولانی را طی نمود و از جزيره‌ای در ژاپن، به آمريکا سفر کرد. آيا او بايد از مذهب خانوادگی‌اش پيروی…

بالای صفحه