پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

صليب و چاقوی ضامن‌دار

در سال ۱۹۵۸، یک کشیش آمریکایی، تحت هدایت خدا، شروع کرد به کار کردن در میان جوانان خلاف‌کار و معتاد. آیا او موفق شد؟ با گوش فرادادن به این مجموعه،…

بالای صفحه