پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

خلبان هواپيما

با تشبيه نمودن زندگی انسان به هواپيما، می‌توان گفت که چنانکه يک هواپيما، برای بلند شدن از زمين و پرواز در آسمان، به خلبانی واجد شرايط نياز دارد. هر…

بالای صفحه