پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

عيسی مسيح خداوند، هديۀ خدا به انسان

خدا هديه‌ای مهم به ما انسانها بخشيد که واقعاً به آن نياز داشتيم. بر اساس لوقا ۲: ۱۱عيسی مسيح خداوند، آمد که ما را از گناه نجات دهد و نجات‌دهندۀ ما…
Default Image

جسم گرديدن کلمۀ ازلی خدا

در انجيل يوحنا ۱: ۱۴ ميلاد مسيح و کريسمس به اين صورت بيان شده که کلمۀ ازلی خدا، با جسم انسانی در ميان ما انسانها ساکن شد يا خيمه زد. آن کلمۀ خدا که…

بالای صفحه