پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

برۀ خدا

اين لقب عيسی، به ما نشان می‌دهد که او قربانی مورد پسند خدا برای آمرزش و برطرف شدن گناه انسان است. يحيی او را اينچنين معرفی نمود: "اين است آن برۀ خدا…

بالای صفحه