پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

عيد نوروز، فرصتی برای بشارت

عيد باستانی نوروز که در فرهنگ ما ايرانيان اهميت خاصی دارد، می‌تواند فرصت خوبی برای ما مسيحيان ايرانی ايجاد کند که

بالای صفحه