پخش زنده

Mobile Apps Module

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | اتفاقی غيرمنتظره

بچه‌های نوزاد، عزیز هستند و ما نمی‌خواهیم اتفاق بدی برايشان بیفتد. آقای رابرت، در سنین نوجوانی زندگی خود را به عیسی مسیح سپرد و با دختری مسيحی ازدواج…
potters wheel 58557 1920

پيروزی در مشکلات

خدا ما ايماندارانِ به مسيح را از پیش تعیین فرموده تا هر روز بیشتر شبیه پسر يگانه‌اش شویم. به همین جهت، باید مشکلات را هم وسیله‌ای در دست خدا بدانیم…

بالای صفحه