پخش زنده

 

 برای شنيدن راديو مژده، بر روی پخش زنده کليک کنيد. اگر پلير بالا عمل نمی‌کند، گزينۀ زير را استفاده کنيد.

Live Radio Button

 

 

مشخصات ماهواره:

هات‌برد، در۱۳ ب

ترنسپاندر: ۱۱۵

فرکانس: ۱۰۸۱۵

افقی

سيمبل ريت: ۲۷۵۰۰

شما را تشويق می‌کنيم با اپ موبايل راديو مژده، به‌صورت زنده برنامه‌های ما را بشنويد.

 

 

بالای صفحه