رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

 

 

 برای شنيدن راديو مژده، بر روی پخش زنده کليک کنيد. اگر پلير بالا عمل نمی‌کند، گزينۀ زير را استفاده کنيد.

Live Radio Button

 

 

ماهوارۀ یاه‌سَت، در ۵۲.۵ درجۀ شرقی

ترَنسپاندِر: ۱۳

فرِکانس: ۱۱۹۵۸

عمودی

سيمبُل رِيت: ۲۷۵۰۰

شما را تشويق می‌کنيم با اپ موبايل راديو مژده، به‌صورت زنده برنامه‌های ما را بشنويد.

 

 

بالای صفحه