پخش زنده

موضوع "سقط جنین"، در روزگار ما تبدیل شده به یک سؤال بسیار مهم. آیا "سقط جنین" کاری است که خدا تأیید می‌کند؟ آیا در مسیحیت این امر مجاز است؟ نظر کتابِ‌مقدسِ مسیحیان در این زمینه چیست؟

کتابمقدس میفرمايد: "طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد" (امثال سليمان ۲۲: ۶). با شنيدن اين تعاليم مفيد مسيحی، به نکاتی مهم در مورد تعليم و تربيت فرزندان پی خواهيم برد.

 کتاب‌مقدس، نکات مهمی دربارۀ ازدواج و روابط زن و شوهر بیان داشته است. برای آشنایی با روابط زن و شوهر مسيحی و وظایف زناشویی در مسیحیت، به این مجموعه گوش فرادهید

آیا می‌دانستید که شخصیت ما، یعنی هرآنچه که امروز هستیم، عمدتاً در شش سال نخست کودکی‌مان شکل گرفته است؟ در این مجموعه، نکاتی حیاتی در خصوص تربیت کودک در خانوادۀ مسیحی خواهید شنید.

بالای صفحه