رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

 آيا می‌توانيم به درستی و اعتبار کتاب ‌مقدس و انجيل عيسی مسيح اعتماد داشته باشيم؟ پايه و اساس مسيحيت واقعی چيست و چگونه می‌توانيم اطمينان بيابيم که انجيل کلام تحريف‌نشدۀ خدا می‌باشد؟ خوب است به اين مجموعه دروس آموزنده و پُرمحتوا گوش دهيد.

خدا ما ايماندارانِ به مسيح را از پیش تعیین فرموده تا هر روز بیشتر شبیه پسر يگانه‌اش شویم. به همین جهت، باید مشکلات را هم وسیله‌ای در دست خدا بدانیم برای شبیه ساختن ما به عيسی مسیح.

از عیسی مسیح، وقتی که بر صلیب بود، هفت سخن در انجیل‌ها ثبت شده است. این سخنان بیانگر زوایای مختلف شخصیت او هستند. با گوش فرادادن به این مجموعه، با شخصیت او بیشتر آشنا خواهید شد.

روح‌القدس به کليسا داده شده تا کليسا قدرت بيابد و مجهز گردد و در نام مسيح خداوند، کارهای بزرگ و نيک انجام دهد. کليسا، بايستی با ايمان به مسيح و با هدايت روح‌القدس عمل نمايد تا وسيلۀ جلال خدا شود.

آیا می‌دانستید که وقتی خدا اجازه می‌دهد گرفتار سختیها شویم، از این کار هدفی دارد؟ آیا مایلید با این اهداف آشنا شوید؟ در این مجموعه، به شانزده هدف خدا در ارتباط با سختیهای ما اشاره شده است.

کتاب‌مقدس به ما مسيحيان تعليم نمی‌دهد که هيچگاه نبايد خشمگين شويم! ما ‌در برخورد با آنچه خدا را خوشنود نمی‌کند، می‌توانيم خشمگين شويم. اما بايستی خشم را کنترل و مهار کنيم تا باعث گناه و صدمه به خودِ ما و ديگران نشود.

 

خدا بر اساس حکمت و پیشدانی خود، گاه اجازه می‌دهد که ايمانداران و دوستدارانش در زندان گرفتار شوند. البته زندگی هیچ‌یک از دوستداران خدا بدون زحمت و مشکل نیست. اما نباید خسته‌خاطر شویم چون کنترل امور در دست خدای ما است و او در نهایت ما را رهایی خواهد بخشید.

آیا می‌دانيم که اگر به‌خاطر رحمت و فيض خدا نبود، ما انسان‌ها که با ذات گناه‌آلود به‌دنيا می‌آييم و در افکار و سخنان و اعمال خود نيز گناه می‌کنيم چه سرنوشتی داشتيم! راستی چطور رحمت و فيض خدا نصيب ما انسانها می‌شود؟

خدای محبت، در جستجوی گمشدگان است و ما ايمانداران به مسيح بايد انجيل نجات‌بخش او را به ديگران اعلام کنيم. از خانواده و دوستان‌مان شروع کنيم و با صبر و محبت به آنان بشارت دهيم. خدا در عيسی مسيح، به جهان آمد و نجات از گناه را همانند هديه‌ای برای ما مهيا کرد، اگر نجات يافته‌ايم نبايد نسبت به ديگران بی‌تفاوت باشيم.

عیسی مسیح خداوند، در مکاشفه‌ای بر یوحنای رسول، به هفت کلیسا که در آسیای صغیر بودند، پیام‌هایی داد. در اين پيامها، هم سخنان تشويق‌آميز و هم سخنان سرزنش‌آميز وجود دارند. این پیامها و سخنان مسيح، برای کلیساهای امروز نیز حائز اهمیت بسيار هستند.

بالای صفحه