رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

جوانان مسيحی چگونه میتوانند درک صحيحی در مورد ارادۀ خدا داشته باشند؟ تشخيص ارادۀ خدا نيازمند صبر است و تسليم به خدا. خدا بهترين را برای فرزندانش میخواهد و ارادۀ او را از طريق روحالقدس و کتابمقدس میتوان تشخيص داد.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه