رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

چون عيسی مسيح خداوند، نان حيات است، او نياز اصلی هر انسان می‌باشد. مسيح ما را حقيقتاً سير می‌کند و به زندگی ما برکت و فزونی می‌بخشد.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه