رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آيا می‌توان مسيح را پذيرفت و در او زندگی جديدی را آغاز کرد، اما همان آدم سابق باقی ماند و مثل گذشته رفتار نمود؟

bible juicer

 

 

 

 

 

 

قسمت اول

شخصی که به‌وسيلۀ ايمان به مسيح، شريک مرگ و قيام او شده است، بايستی به آنچه در آسمان است بينديشد و زندگی پاک و مقدسی داشته باشد.

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

يک مسيحی واقعی، که از راه ايمان، با مسيح متحد شده است، بايستی انسانيت کهنه را با اعمالش کنار گذاشته و انسانيت جديد را پوشيده باشد و پيوسته به شباهت مسيح در‌آيد.

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه