رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای پدر، خدای قادر مطلق، خدای رحیم و بخشنده، خدای پُر از محبت، تو را شکر می‌کنم برای اینکه وقتی ما انسانها که بر طبق کلامت، کتاب‌مقدس، گناهکار و دشمن تو بودیم، عیسای مسیح را برای ما فدا کردی تا از راه ایمان به او گناهانمان بخشیده شده، نیک و عادل به شمار بیاییم.

پدر دعا می‌کنم برای عزیزانی که به‌خاطر عدم بخشش در رنج و عذاب و سختی هستند. خداوندا، می‌دانم که خیلی سخت است کسی را که به ما بدی کرده، کسی را که به ما توهین و اهانت کرده، کسی را که به ما یا به عضو خانواده‌مان ضرر و زیان و آسیبهای جسمانی رسانده، بتوانیم ببخشیم. ولی خداوندا، می‌دانم که اگر در اتحاد با عیسای مسیح گناهانمان بخشیده شده باشد، روح قدوس تو ما را قادر خواهد ساخت که همان‌طور که تو ما را بخشیده‌ای، ما نیز دیگران را ببخشیم. دعا می‌کنم اکنون برای ایماندارانِ به مسیح، که به ایشان فیض و قدرت بخشش را عطا کنی. اگر دوست شنوندۀ ما، هنوز به عیسای مسیح ایمان نیاورده و گناهانش بخشیده نشده، این اطمینان را بدهی که در ایمان به عیسای مسیح و اتحاد با او، همۀ گناهانش بخشیده خواهد شد و روح قدوس تو که در او ساکن می‌شود، او را قادر خواهد ساخت تا بتواند دیگران را از ته دل ببخشد و برایشان دعای برکت کند تا از دردها و زخمهایش شفا بیابد. در نام عیسای مسیحِ خداوند دعا می‌کنم. آمین.

بالای صفحه