کتاب‌مقدس، نکات مهمی دربارۀ ازدواج و روابط زن و شوهر بیان داشته است. برای آشنایی با روابط زن و شوهر مسيحی و وظایف زناشویی در مسیحیت، به این مجموعه گوش فرادهید

  بنياد ازدواج در عهد عتيق

مرد و زن هر دو آفریدۀ خدا هستند و از لحاظ معنوی، به شباهت خالق خود آفريده شدند. شوهر، سرپرست خانواده و زن، معاون و پشتیبان شوهر خود است. مرد و زن در اثر ازدواج، یک تن می‌شوند. هر مرد می‌تواند فقط یک همسر داشته باشد. رابطۀ جنسی خارج از ازدواج، گناه بزرگی است.

از اینجا دانلود کنید

بنياد ازدواج در عهد جديد

در ازدواج، هیچ یک از طرفین نباید تحت اجبار دست به انتخاب بزنند. شخص مسیحی، باید با یک مسیحی دیگر ازدواج کند. پایۀ ازدواج مسیحی، بايستی عشق و محبت الهی باشد. تعدد زوجات و طلاق، بر خلاف ارادۀ خدا است.

از اینجا دانلود کنید

نقش شوهر در خانواده

مسیح، سَرِ مرد است و مرد، سرِ زن خود. شوهر باید همسرش را همانگونه دوست بدارد که مسيح کليسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد. شوهر وظیفۀ رهبری روحانی خانواده را بر عهده دارد. او باید تصمیمات مهم را با مشورت با همسر خود اتخاذ کند و دیکتاتور نباشد.

از اینجا دانلود کنید

نقش زن در خانواده

زن، به‌خاطر سرشت خود، از قدرت روان‌شناختی خاصی برخوردار است و جزئیاتی را می‌بیند که مرد نمی‌تواند ببیند. زن، باید اطلاعات مبسوط خود را در اختیار شوهر بگذارد تا مرد که کلی‌نگر و رهبر خانواده است بتواند با مشورت زن، تصمیم‌گیری کند.

از اینجا دانلود کنید

روابط زن و شوهر | قسمت اول

ریشۀ اکثر مشکلات زناشویی، در انتظارات بیجا از یکدیگر و در خودخواهی یافت می‌شود. راه حلی که کتاب‌مقدس ارائه می‌دهد، این است که ما نیز مانند مسیح فروتن بشویم و رفاه طرف مقابل را بالاتر از رفاه خودمان بدانیم.

از اینجا دانلود کنید

روابط زن و شوهر | قسمت دوم

زن و شوهر نسبت به یکدیگر وظیفه‌ای معنوی و روحانی دارند. ایشان باید یکدیگر را تشویق به مطالعۀ کتابمقدس و دعا بکنند. همچنین باید در مواقع بحرانی، به یکدیگر یاری برسانند. در ضمن، باید ایرادات یکدیگر را با محبت و فروتنی یادآوری کنند.

از اینجا دانلود کنید

روابط زن و شوهر | قسمت سوم

زن و شوهر، برای حل اختلافات باید زمانی را به گفتگو اختصاص دهند. ایشان باید زبان خود را کنترل کنند و با صدای آرام با هم سخن بگویند. نباید در حضور دیگران شخصیت یکدیگر را خـُرد کنند. باید بتوانند با بخشش و محبت مسيحی، یکدیگر را ببخشند و خطاهای همدیگر را فراموش کنند.

از اینجا دانلود کنید