آیا می‌دانستید که در دنیای مسیحیتِ امروز، فرقه‌های بدعت‌گزار و تعالیم نادرستی رواج یافته است؟ در این مجموعه از مقالات، به این فرقه‌ها و تعالیم نادرست اشاره شده که آگاهی از آنها، برای همۀ مسیحیان بسیار مهم است.

 

"دیوزدگی ایمانداران" -۱

در این مجموعه از مقالات، به بررسی بعضی از عقاید نادرستی خواهیم پرداخت که در میان پروتستان‌ها باب شده است. متأسفانه از اواسط قرن بیستم به بعد، بعضی از واعظان آمریکایی تعالیمی از خود ابداع کرده‌اند که ذهن بسیاری از مسیحیان را مغشوش کرده است.

 

"دیوزدگی ایمانداران" -۲

در مقالۀ گذشته، بحثی را آغاز کردیم در بارۀ تعالیم نادرستی که در برخی از محافل مسیحی رواج پیدا کرده و باعث اغتشاش فکری عده‌ای از ایمانداران شده است. بحثی که در بخش قبل به آن اشاره کردیم، این بود که آیا امکان دارد ایمانداران به مسیح، تحت تسخیر شیطان قرار بگیرند، یا به‌اصطلاح انجیل، دیوزده بشوند و  کارها و رفتارشان تحت کنترل ارواح خبیث در آید.

 

"قدرت جادویی زبان"

در اين مجموعه درسها به بررسی عقاید نادرستی می‌پردازيم که از اواسط قرن بیستم وارد بعضی از کلیساهای پروتستان شده‌اند. نباید تصور کنیم که هر کلیسایی که خود را مسیحی و متعلق به شاخۀ پروتستان معرفی می‌کند، الزاماً همۀ تعالیمش مطابق با کتاب‌مقدس است.

 

"انجیل ثروت و کامیابی"

در مقالات گذشته، به بررسی عقاید نادرستی پرداختیم که به کلیساهای پروتستان نفوذ کرده‌اند. دیدیم که بعضی از واعظان ادعا می‌کنند که مسیحیانِ مؤمن ممکن است اسیر ارواح پلید بشوند. ما با بررسی کتاب‌مقدس، دیدیم که چنین چیزی امکان ندارد.

 

"عذاب مسیح در جهنم"

در اين سلسله مقالات، به بررسی چند تعلیم نادرست می‌پردازیم که موذیانه به محافل مختلف مذهب پروتستان نفوذ کرده و فکرِ ایماندارانِ به مسيح را پریشان ساخته‌ است. تعلیمی که پیش از همه بررسی کردیم، این نکته بود که ایماندارانِ واقعی ممکن است اسیر ارواح خبیث بشوند. پیروان این تعلیم معتقدند که مسیحیانی که رفتارهای نادرست دارند یا درگیر عادت‌های اشتباه هستند، اسیر ارواح پلیدند و باید این ارواح را در جلسات "آزادسازی" از ایشان بیرون کرد.

 

"شفای تضمینی"

در پنج مقالۀ گذشته از این مجموعه، در بارۀ تعالیمِ نادرستی بحث کردیم که از اواسط قرن بیستم در کلیساها و محافل پروتستان رایج شده و متأسفانه به میان مسیحیانِ ایرانی نیز نفوذ کرده و فکر بعضی‌ها را مغشوش ساخته است.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "دين مورمون" -۱

تاریخچه: در این مجموعه از مقالات، با یکی از فرقه‌های منحرف آشنا خواهیم شد که خود را مسیحی معرفی می‌کنند. عنوان این فرقه "مورمون" است. در این مقالۀ نخست، به تاریخچۀ شکل‌گیریِ این فرقۀ منحرف می‌پردازیم. فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "دين مورمون" -۲

اعتقاد در بارۀ کتاب‌مقدس: در بخش نخست این مجموعه، تاریخچۀ پیدايش فرقۀ منحرف مورمون‌ها را از نظر گذراندیم. حال، مناسب است به عقاید نادرست آنان بپردازیم.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "دين مورمون" -۳

اعتقاد به خدا و مسیح: در این مقاله که آخرین بخش از مجموعۀ آشنایی با فرقۀ منحرف مورمون است، به بررسی اعتقادات این فرقه در بارۀ خدا، عیسی مسیح و رستگاری انسان خواهیم پرداخت و مشاهده خواهید کرد که اعتقادات آنان در این زمینه‌ها چقدر با اعتقادات مسیحیت و حتی با سایر ادیان توحیدی اختلاف دارد.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "شاهدان یهوه" -۱

تاریخچه: از همان سدۀ نخست، زمانی که مسیحیت شروع به گسترش کرد، عده‌ای به‌منظور کسب محبوبیت و یا دستیابی به منافع مادی، تعالیم درستی را که در تعلیم رسولان و نوشته‌های ایشان یافت می‌شد، تغییر می‌دادند و فرقۀ جدیدی ایجاد می‌کردند.


فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "شاهدان یهوه" -۲

اعتقاد در مورد مسیح: در بخش نخست این مجموعه که اختصاص به بررسی اعتقادات فرقۀ منحرف "شاهدان یَهُوَه" دارد، به تفصیل تاریخچۀ پیدایش این فرقه را بررسی کردیم. در این بخش، به بحث در بارۀ اعتقادات پیروان این فرقه در خصوص شخصیت و هویت مسیح خواهیم پرداخت.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "شاهدان یهوه" -۳

اعتقاد به روح‌القدس و تثلیث: در بخش قبلی از این مجموعه، به عقیدۀ شاهدان یهوه در مورد هویت عیسی مسیح پرداختیم. در این بخش بسیار مناسب است که به اعتقاد ایشان در مورد روح‌القدس بپردازیم و بعد شرح دهیم که این فرقۀ منحرف چه نظری در بارۀ موضوع تثلیث دارد.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "شاهدان یهوه" -۴

اعتقاد در مورد روح انسان: در این بخش از مجموعۀ "فرقۀ منحرف شاهدان یَهُوَه"، به بررسی یک عقیدۀ اشتباه دیگر این فرقه می‌پردازیم و آن عقيده، این است که انسان روح ندارد!


فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "شاهدان یهوه" -۵

اعتقاد به قیامتِ مردگان: در اين بخش از مجموعۀ آشنایی با فرقۀ منحرف شاهدان یَهُوَه، به بحث در بارۀ اعتقاد این فرقه در زمینۀ قیامت خواهیم پرداخت. همانطور که در بخش گذشته ذکر گرديد، پیروان فرقۀ منحرف شاهدان یهوه به وجودِ روح در انسان اعتقاد ندارند. ایشان معتقدند که وقتی انسان مُرد، دیگر چیزی از او باقی نمی‌ماند. به اعتقاد اینها، انسان جدا از بدنش، روحی ندارد که بعد از مرگش به بودنْ ادامه دهد. اینها اعتقاد دارند که خدا در روز قیامت، بدن انسان را به او پس خواهد داد، چون او به یاد دارد که هر انسانی در زندگی به چه شکلی بوده است.


فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "شاهدان یهوه" -۶

چند نکتۀ پايانی: در بخش آخر از مقالات مربوط به آشنایی با فرقۀ منحرف شاهدان یهوه، به بحث در بارۀ چند نکتۀ دیگر از عقاید نادرستِ این گروه خواهیم پرداخت. یکی از اعتقادات فرقۀ منحرف شاهدان یهوه که تا سرحد کفر پیش می‌رود، این است که ایشان عیسی مسیح را همان میکائیل، رئیس فرشتگان می‌دانند.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "يگانه‌باوران" -۱

تعليم نادرست در مورد تثلیث: در این مقاله، خواهیم کوشید با یکی از فرقه‌های معاصر بدعتگذار و منحرف از تعاليم بنيادی مسيحيت آشنا شویم. نام این فرقۀ منحرف، "يگانه‌باوران" است که در زبان انگلیسی تحت عناوینی نظیر Oneness و Jesus Only (فقط عیسی) شناخته شده‌اند. مشخصۀ عمدۀ این فرقۀ منحرف این است که به تعلیم تثلیث اعتقاد ندارند و اظهار می‌دارند که پدر و پسر و روح‌القدس یک شخص واحد هستند، نه سه شخص.فرقه‌های منحرف در دنيای مسيحيت - "يگانه‌باوران" -۲

تعلیم نادرست در مورد نجات: در این مقاله، پیش از اینکه به بحث در بارۀ اعتقاد انحرافی "یگانه‌باوران" در خصوص موضوع نجات بپردازیم، لازم می‌دانیم نکاتی را در بارۀ اعتقاد آنان در مورد تثلیث اضافه کنیم. همان‌گونه که در درس اول ذکر گرديد، یگانه‌باوران به تثلیث اعتقاد ندارند و بر این باورند که خدایی یگانه، خود را گاه به صورت "پدر" ظاهر کرده، گاه به صورت "پسر" و گاه نیز به صورت "روح‌القدس". بنا بر نظر ایشان، اینها سه شخص متمایز نیستند، بلکه فقط "شکل‌های" متفاوتی از یک شخص واحد می‌باشند.