پخش زنده

همۀ ما هرروزه، با انتخاب‌های مختلفی روبرو می‌شویم، انتخاب‌هایی که الزاماً بد یا گناه‌آلود نیستند.

 مثلاً می‌توانیم به تماشای مسابقۀ فوتبال بپردازیم، یا همان وقت را صرف همسر و فرزندانمان کنیم. هیچکدام گناه نیست. اما پولس رسول برای ایمانداران چنین دعا می‌کند: "دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد، تا بتوانید بهترین را تشخیص دهید." (فیلیپیان ۱:‏ ۹-‏‌۱۰).

بالای صفحه