پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

انتخاب صحيح

ما ايماندارانِ به مسيح بايستی پيوسته خدا را در اولويت قرار دهيم و از وقت صرف کردن در حضور او و مطالعۀ کتاب‌‌مقدس و دعا غافل نشويم. اجازه ندهيم که…

بالای صفحه