رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

Default Image

شفا از افسردگی

پدر آسمانی، خدای پُرفیض و پُرمحبت، تو را به‌خاطر عیسای مسیح، منجی بی‌همتایمان شکر…
Default Image

درک و انجام خواست خداوند

خواهران عزیزِ مسیحی، در اعمال رسولان، فصل شانزده، آیات سیزده تا پانزده می‌خوانيم: "روز شَبّات از…
tameede maseehee

تعميد مسيحی

عيسی مسيح فرمود: "هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نمايد او کسی است که مرا دوست دارد . .…
Default Image

خدا کيست؟

مسیحیان دربارۀ خدا چه عقیده‌ای دارند؟ مهمترین موضوع در هر مذهب عبارت ‌از عقاید و نظریات آن مذهب…
Default Image

گرد شيطانی

آیا می‌دانستید که علت اعتیاد چیست و ریشۀ آن در چه قرار دارد؟ کمبود محبت و توجه از سوی خانواده،…

بالای صفحه