رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوندِ قدوس و متبارک، ای خدایی که تو ما را به آزادی دعوت کرده‌ای، اینک ای خداوند، دعا می‌کنم که حقیقتِ انجیل در وجود ما شنیده بشود تا اینکه به‌وسیلۀ حقیقتِ محبتِ پسر حبیب تو عیسای مسیح، ما از همۀ آلودگی‌ها و اعتیادها آزاد بشویم.

ای خداوند، پسر حبیب تو فرمود: "حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد." ای پدر، دعا می‌کنم که به‌وسیلۀ حقیقتِ محبتِ تو، به‌وسیلۀ حقیقتِ قدرتی که در اختیار فرزندانت قرار می‌دهی، به‌وسیلۀ حقیقتِ حضور همیشگی تو در کنار ما، حضور قوّت‌بخش تو در چالشهای روزگار و چالشهای زمانه، ای خداوند، می‌خواهیم که به‌‌وسیلۀ این حقایق، همۀ کسانی که در دام عادتهای بد و اعتیادهای مضرّ هستند را آزاد بفرمایی. به لیاقت عیسای مسیح خداوند دعا می‌کنیم، آمین.

بالای صفحه