پخش زنده

از تعالیم عیسای مسیح درمی‌یابیم که باید به سخنانی که از زبان‌ جاری می‌شود، بسیار توجه داشت. او به علمای دینی یهودیان فرمود: "ای افعی‌زادگان، شما که بدسیرت هستید، چگونه می‌توانید سخن نیکو بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است، سخن می‌گوید . . . مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند، در روز داوری حساب خواهند داد." (متی ۱۲:‏ ۳۴ و ۳۶).

پس بايستی با خون مسيح که برای گناهان ما بر صليب ريخته شد، دل را پاک ساخت و با کمک و هدايت روح‌القدس که در وجود هر ايماندارِ مسيحی زندگی می‌کند، سخنان نيکو و خداپسندانه گفت.

بالای صفحه