با درود مجدد در نام عیسی خداوند، مطالب دیگری را دربارۀ روح‌القدس به شما ارائه می‌دهیم.  موضوع این بخش که در رابطه با بخش قبل است پیرامون اسامی مختلف روح خداست.  در بخش قبلی، پنج نام روح خدا را بررسی کردیم.  این نامها از این قرارند: "روح‌القدس، روح قدوسیت، روح فیض، روح داوری و روح آتشين".  و اما سایر اسامی روح خدا

 روح راستی

ششمین نامی که به روح خدا داده شده است روح راستی است.  در انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح حداقل سه بار روح خدا را روح راستی خوانده است (این مطلب در انجیل یوحنا فصل چهاردهم، آیۀ ۱۷؛ فصل پانزدهم، آیۀ ۲۶ و فصل شانزدهم، آیۀ ۱۳ دیده می‌شود).  روح خدا که روح راستی است با هر نوع ناراستی مخالف است.  انسان از لحاظ روحانی کور بدنیا می‌آید و به همین دلیل نمی‌تواند حقیقت را ببیند.  اما وقتی که روح راستی چشم باطنی انسان را باز می‌کند، آنوقت می‌تواند حقیقت را همان‌طور که هست ببیند.  برطبق انجیل یوحنا فصل چهاردهم، آیۀ ۱۷، عیسی مسیح دربارۀ روح راستی بیان نمود که مردم بی‌ایمان جهان او را نمی‌شناسند، ولی ما ایمان‌دارانِ به مسیح، روح راستی را می‌شناسیم چون او به‌طور دائمی در وجود ما زندگی می‌کند.  او ما را بر اساس راستی تعلیم می‌دهد و رهبری و راهنمائی می‌کند.  پس باید در هر حال مطیع او باشیم و تحت فرمان او بسر ببریم که در این‌صورت زندگی پیروزمندانه‌ای خواهیم داشت.  هر وقت کاری را با هدایت روح راستی انجام می‌دهیم نتیجۀ خوبی هم می‌گیریم، در غیر این‌صورت نتیجۀ بد کار ما بخودی خود ثابت می‌کند که تحت فرمان روح راستی بسر نبرده‌ایم.  ما ایمان‌داران به مسیح باید بدانیم که روح راستی ما را به تمام حقيقت رهبری می‌کند.  این مطلب در انجیل یوحنا فصل شانزدهم، آیات ۱۳-۱۴ دیده می‌شود.  عیسی مسیح دربارۀ روح خدا فرمود: "در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌سازد.  او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود".

روح حیات

در رسالۀ پولس رسول به رومیان فصل هشتم، آیۀ ۲ یکی دیگر از نامهای روح خدا یافت می‌شود.  در آنجا می‌خوانیم: "زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید".  می‌بینیم که روح خدا، روح حیات نامیده شده است.  او به تمام گناهکارانی که به مسیح ایمان می‌آورند حیات می‌بخشد.  در انجیل یوحنا با اصطلاح تولد دوباره برخورد می‌کنیم.  عیسی مسیح به یکی از بزرگان قوم یهود فرمود: "آنچه از جسم تولد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد، روح است.  تعجب نکن که به تو می‌گویم همه باید دوباره متولد شوند" (انجیل یوحنا فصل سوم، آیات ۶-۷).  وقتی یکنفر عیسی خداوند را به‌عنوان نجات‌دهندۀ خود قبول می‌کند، روح خدا به او تولدی دوباره و حیاتی تازه می‌بخشد.  کلام خدا دربارۀ این تجربۀ روحانی می‌فرماید: "که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند" (انجیل یوحنا فصل اول، آیۀ ۱۳). مفهوم روح حیات، بسیار وسیع‌تر از آن است که در این درس بتوانیم همۀ آنرا توضيح بدهيم.  به‌عنوان مثال، پولس رسول در رساله‌اش به رومیان نوشت: "اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید، بوسیلۀ همان روح‌القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید (رساله به رومیان فصل هشتم، آیۀ ۱۱).  باید توجه داشته باشیم که در اینجا جسم فانی گفته شده است، نه جسم غیرفانی!  جسم انسانی فانی است، ولی ما ایمان‌دارانِ به مسیح در آینده جسمی غیرفانی خواهیم داشت.  این دگرگونی به‌وسیلۀ همان روحی انجام خواهد شد که مسیح را بعد از مرگ زنده کرد. همان روح حیات که در وجود ما ساکن است در آینده به جسم فانی ما حیات خواهد بخشید و به این ترتیب در آینده جسمی غیرفانی خواهیم داشت. ضمناً در حال حاضر نیز روح حیات قادر است بدن ما را تقویت کند و شفا بدهد و بطور کلی احتیاجات روحانی و جسمانی ما را برطرف بسازد.

روح حکمت و معرفت

دو نام دیگر روح خدا، روح حکمت و روح معرفت می‌باشند.  ما غالباً به مشکلاتی برخورد می‌کنیم که راه حلی برایشان نداریم.  اما به‌عنوان ایمان‌دارِ به مسیح چنانچه به روح خدا متکی باشیم او ما را کمک می‌کند.  در کتاب اشعیاء نبی فصل یازدهم، آیۀ ۲ و رسالۀ پولس به افسسیان فصل اول، آیات ۱۵-۱۹ می‌بینیم که روح خدا همان روح حکمت و روح معرفت است. وقتی ما ایمان‌دارانِ به مسیح در شرایط و موقعیت‌های سختی قرار می‌گیریم و نمی‌دانیم چکار باید بکنیم، بهترین کار این است که از روح خدا حکمت بطلبیم.  بر اساس رسالۀ یعقوب فصل اول آیات ۵-۶،  اگر با ایمان بطلبیم و شک نداشته باشیم، حکمت لازم به ما داده می‌شود.  وقتی خود را سردرگم می‌بینیم و نمی‌دانیم که تصمیم صحیح و اقدام درست کدام است، روح حکمت می‌تواند کمک‌مان کند تا تصمیمی بگیریم و اقدامی بکنیم که خدا در زندگی ما جلال بیابد.  روح خدا علاوه بر اینکه روح حکمت است، روح معرفت نیز هست.  او می‌تواند معرفت لازم را برای درک هر چه بیشتر حقایق روحانی به ما ببخشد.  پولس رسول به مسیحیان شهر افسس نوشت: "از او (یعنی از خدا) می‌خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بی‌قیاس قدرت او، که در ما ایمان‌داران در کار است پی ببرید" (رسالۀ پولس به افسسیان فصل اول، آیات ۱۸-۱۹).  چطور ایمان‌داران افسس می‌توانستند به خوبی به این چیزها پی ‌ببرند؟  جواب این است که از طریق روح خدا، روح خدا که روح معرفت نیز هست ما را قادر می‌سازد که هر چه بیشتر به حقایق روحانی پی‌ ببریم.

روح وعده

روح خدا روح وعده نیز خوانده شده است، چون خدا از قبل وعده داده بود که روحش را بر تمام بشر خواهد ریخت.  عیسی مسیح پیش از صعود به آسمان دربارۀ روح‌القدس به شاگردان خود فرمود: ". . . منتظر آن وعدۀ پدر باشید که از من شنیده‌اید" (کتاب اعمال رسولان فصل اول، آیۀ ۴).  حدوداً ده روز بعد از صعود مسیح که روز پنطیکاست بود، پطرس رسول در قسمتی از موعظۀ خود چنین گفت: "حال که عیسی‌ به‌ دست‌ راست‌ خدا بالا برده‌ شده است، روح‌القدس‌ موعود را از پدر يافته‌ و به ما افاضه کرده است، شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید" (کتاب اعمال رسولان فصل دوم، آیۀ ۳۳). و سپس در آیات ۳۸-۳۹ از همین فصل می‌خوانیم که پطرس به آن یهودیان گفت: "توبه کنید و هر يک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح‌القدس یعنی عطیۀ خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هرکه خداوند، خدای ما را بخواند".  روح وعده از طرف خدای پدر و پسر او عیسی مسیح به‌عنوان بیعانه‌ای به ما ایمان‌دارانِ به مسیح داده شده است تا مطمئن باشیم که ما آنچه را او به قومش وعده داده است خواهیم یافت.  این مطلب در رسالۀ پولس رسول به افسسیان فصل اول، آیات ۱۳-۱۴ ذکر شده است.

روح جلال

هنگامیکه پطرس رسول به مسیحیانی که در رنج و زحمت بودند نامه نوشت روح خدا را روح جلال نامید. در رسالۀ اول پطرس فصل چهارم، آیۀ ۱۴ نوشته شده است: "اگر بخاطر نام مسیح رسوايی می‌کشید، خوشابحال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می‌گیرد". در رسالۀ پولس رسول به رومیان فصل هشتم، آیۀ ۱۷ می‌بینیم که به ما ایمان‌دارانِ به مسیح گفته شده: "اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد".  روح جلال بر ایمان‌دارانی آرام می‌گیرد و وجودشان را فرا می‌گیرد که به‌خاطر مسیح رنج و زحمت می‌بینند و رسوايی می‌کشند.

روح خدا، روح مسیح

و بالاخره بر اساس رسالۀ پولس به رومیان فصل هشتم، آیۀ ۹، روح‌القدس هم روح خدا و هم روح مسیح خوانده شده که این مطلب رابطۀ روح‌القدس را با خدای پدر و پسر تصدیق می‌کند.  در دورانی که ما زندگی می‌کنیم و دوران فیض است، به روح‌القدس اختیار داده شده است که در نام خدای پدر و پسر او عمل کند.  روح‌القدس به‌عنوان نمایندۀ پدر و پسر به‌منظور جلال خدا در زندگی ما کار می‌کند.  و البته، او همیشه برای خیریت ما کار می‌کند.  با توجه به اسامی روح خدا، با اطمینان می‌توانیم بگويیم که روح‌القدس از هر لحاظ برای رفع احتیاجات ما کفایت دارد.  دعای ما این است که تمام احتیاجات شما به‌وسیلۀ او رفع بشود.  در نام مسیح، آمین.

اين مقاله، از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس" گرفته شده است.  برای مطالعۀ تمام قسمتهای اين کتاب، اينجا را کليک کنيد.