پخش زنده

 

هديۀ عالی و وصفناپذير خدا به انسان

 

"خدا را شکر برای هديهاش عيسی مسيح، هديهای عالی که با کلمات قابل وصف نيست!" (نقل از انجيل، دوم قرنتيان ۹: ۱۵).

در عيد فرخندۀ ميلاد مسيح يا کريسمس، خوب است به‌‌خاطر داشته باشيم که خدای پُرمحبت، هديه‌ای عالی و وصف‌ناپذير، به جهانيان داده است. هديۀ خدا به ما انسانها، هديه‌ای بود که واقعاً به آن نياز داشتيم. خدا، عيسی مسيح، آن نجات‌دهنده‌ای را که از قبل وعده داده بود، به جهان فرستاد تا ما را از گناه و جدايی از خدا و هلاکت ابدی نجات بخشد. آيا به اهميت و ارزش اين هديه پی برده‌ايم؟ آيا اين هديه را با شکرگزاری دريافت کرده‌ايم؟

اگر از يک دوست، هديه‌ای باارزش به ما برسد، آيا با شادی هديه را دريافت نمی‌کنيم و از دوست خود تشکر نمی‌نماييم؟   

در مورد عيسی مسيح نجات‌دهندۀ انسان، که همان هديۀ عالی و وصف‌ناپذير خدا می‌باشد، در انجيل می‌خوانيم: ". . . هر که به او ايمان آوَرَد، هلاک نشود بلکه زندگی جاويد بيابد." (يوحنا ۳: ۱۶). عيسی مسيح، با جسم انسانی به جهان آمد و در ميان ما زندگی کرد، بر صليب در راه گناهان ما مُرد و سپس از مردگان برخاست و زنده است. وقتی در دل خود به او ايمان می‌آوريم و صميمانه او را پيروی می‌کنيم، معلوم می‌شود که قدر و ارزش اين هديۀ عالی و وصف‌ناپذير خدا را می‌دانيم.

 

عيد فرخندۀ ميلاد مسيح و کريسمس را به شما تبريک میگوييم

از طرف دوستداران شما در راديو مژده

خدا هديه‌ای مهم به ما انسانها بخشيد که واقعاً به آن نياز داشتيم. بر اساس لوقا ۲: ۱۱عيسی مسيح خداوند، آمد که ما را از گناه نجات دهد و نجات‌دهندۀ ما باشد. به علاوه، او آمد که نزد خدا برای ما شفاعت کند و شفيع ما باشد. و سرانجام او آمد که ما را متعلق به خود نمايد و خداوند ما باشد.

در انجيل يوحنا ۱: ۱۴ ميلاد مسيح و کريسمس به اين صورت بيان شده که کلمۀ ازلی خدا، با جسم انسانی در ميان ما انسانها ساکن شد يا خيمه زد. آن کلمۀ خدا که خالق عالم هستی بود و همه چيز به وسيلۀ او آفريده شد، جسم گرديد تا ما انسان‌ها را از گناه و عواقب بد گناه نجات دهد.

عيسی مسيح يا همان "کلمه"، صورت و مظهر خدای ناديده است که از ازل بود و هميشه ذات الهی داشت. اما او جسم گرديد و انسان شد تا در او خدا را ببينيم و از طريق او و توسط ايمان به مرگ و رستاخيز او، نجات يابيم. مسيح پُر از فيض و راستی است و او فيض و بخشش رايگان خدا را به انسان گناهکار ارائه می نمايد.

عيسی مسیح به‌دنيا نيامد که مذهب و شریعتی جدید بیاورد، بلکه او آمد تا نجات‌دهندۀ ما انسانها باشد. عيسی متولد شد تا با مرگ خود بر صلیب و رستاخيز خود از مردگان، ما را از گناه و مرگ روحانی نجات بخشد. خوب است که هدیۀ عالی نجات را بپذیرید.

عيسی مسيح، همان نجات‌دهنده‌ای است که خدا وعدۀ ظهورش را در عهد عتيق از طريق پيامبران راستين، به انسان داد. اين منجی آسمانی، بر اساس پيشگوئيهای دقيق انبياء به دنيا آمد، در ميان ما زندگی کرد، مرد و از مردگان برخاست تا يگانه نجات‌دهندۀ ما انسانها باشد.

آيا کريسمس فقط يادآور تولد طفلی با نام عيسی است که در آغوش مريم در آخوری خوابيده بود؟ آيا معنای کريسمس را می‌توان به وسيلۀ درختهای تزيين شده و چراغهای رنگارنگ و دادن و گرفتن هدايا درک نمود؟ مطمئناً نه. پس معنی و مفهوم واقعی کريسمس چيست؟

خدا در گذشته به وسيلۀ انبياء خود سخن گفت تا انسان برای ظهور نجات دهنده آماده باشد. اما عيسی مسيح، نجات دهندۀ  انسان، به جهان آمد که خدا را به طور کامل آشکار نمايد و با مرگ و رستاخيز خود، نجات از گناه و حيات جاودانی با خدا را برای انسان فراهم نمايد.

عيسی به دنيا آمد که در عمل محبت خدا را نسبت به ما انسانهای گناهکار آشکار نمايد. اما اين واقعيت، تنها دليل برای جسم گرديدن و تولد عيسی نمی باشد. کلام خدا برای به دنيا آمدن عيسی، دلائل ديگری نيز به ما ارائه می دهد.

بالای صفحه