رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در طوفانها و چالشهای زندگی، خوب است اطمينان داشته باشيم که مسيحِ زنده با ما است و هيچگاه ما را ترک نمی کند.

خدا، پدر ما ايماندارانِ به مسيح، در کتاب مقدس، قول‌ها و وعده‌های تشويق آميزی به ما داده است. خوب است به خاطر داشته باشيم که پدر آسمانی ما، به وعده‌های خود عمل می‌نمايد.

خدای محبت، پسر يگانه‌اش عيسی مسيح را برای ما انسان‌های گناهکار داد، تا از راه ايمان به او بتوانيم فرزندان خدا شويم. خدا، فرزندانش را دائماً و بدون قيد و شرط محبت می‌کند و در مشکلات و تجارب سخت زندگی، با آنان می‌باشد.

اگرچه درک اين واقعيت دشوار است، اما در رنج و سختی نيز فوائدی وجود دارد. شما بانوان عزيز را دعوت می‌کنیم به این مجموعۀ آموزنده گوش دهید تا با دوازده فايدۀ رنج و سختی آشنا شويد.

خدا که به‌خاطر ايمان ما به مسيح پدر ما شده است، ميل دارد ذهن ما نو گشته و دگرگون شويم. آنگاه می‌توانيم ارادۀ خدا را تشخيص داده و انجام دهيم.

آيا تا‌کنون خواسته‌ايد بدانيد که در آينده چه وقايعی در زندگی‌تان رخ می‌دهد و در چه موقعيتی خواهيد بود! بدانيم که خدا فرزندانش را قدم به قدم هدايت می‌کند، پس با کمک روح خدا و کلام خدا، هدايت الهی را برای زندگی خود درک کنيم.

کليسای واقعی، زنده و پايدار است چون بر صخرۀ عيسی مسيح بنا شده و قدرت‌های جهنم هرگز بر آن چيره نخواهد شد.

بالای صفحه