پخش زنده

من ناراحت می‌شوم، یا به‌اصطلاح عامیانه "دلم می‌گیره" وقتی می‌شنوم برخی از خادمین مسيحی به افراد تعليم می‌دهند که اگر به مسیح ایمان بیاورند، از هر لحاظ کامياب می‌گردند و باران برکات بر ایشان می‌بارد و زندگی آنها سرشار از آسودگی و رفاه فراوان خواهد بود!

این خادمین برای تعلیم خود، آیاتی از کتاب‌مقدس را بدون اشاره به کل مضمون متن، نقل‌قول می‌کنند! بعضی از ایماندارانِ به مسیح نيز با همین تعلیم جلو می‌روند. اما مشکل اینجاست که بعد از مدتی، وقتی در زندگی جاری خود با مشکلات گوناگون برخورد می‌کنند، با دو گزينه مواجه می‌شوند. یکی اینکه به مسیحیت و کلام خدا شک می‌کنند، یا اینکه به این نتیجه می‌رسند که ایمان‌شان کافی نیست و نقصی در زندگی روحانی‌ آنها وجود دارد. نکتۀ مهمی که در اینجا باید مورد توجه دقیق قرار گیرد، این است که خدا وعده داده، "نان روزانۀ ما را" امروز به ما عطا بفرماید (متی ۶: ‏۱۱)، يعنی احتياجات ضروری ما را روز به روز به ما عطا کند، نه اينکه "هرچه برای راحتی و رفاه خود بطلبیم"، خدا متعهد است آن را به ما بدهد.

اما نه فقط این، بلکه ایماندارانِ مسيحی باید بدانند که ایمان مسیحی، زحمات و مشکلاتی را به‌همراه می‌آورد. مسیح شرط پیروی را چنین تشریح فرمود: "اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید." (لوقا ۹: ‏۲۳). "انکار خویشتن" و "برداشتن صلیب خود" یعنی آمادگی برای تحمل زحمات در راه ایمان مسيحی و پيروی صميمانه از مسيح. به همين علت، پولس رسول نیز فرموده: "براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیحْ عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید؛" (نامۀ دوم به تيموتائوس ۳: ۱۲). پس خوب است که هر ايماندار واقعی مسيحی، در مورد پيروی از مسيح، درک و ديدگاه صحيحی داشته باشد.

بالای صفحه