پخش زنده

امروز تصمیم گرفتم به یک باشگاه بدن‌سازی بروم و تمرینات ورزشی‌ام را کمی جدی‌تر دنبال کنم. هنگامی که مربی باشگاه برای سنجش قوای جسمانی‌ام، تست‌های مختلفی از من گرفت، تازه به ناتوانی عضلاتم پی بردم. برخلاف تصورم، عضلاتم به‌خوبی رشد نکرده بودند.

هنگامی که به خانه برمی‌گشتم، از خود می‌پرسیدم که آیا وضعیت رشد روحانی‌ام نیز مانند قوای جسمانی‌ام است؟ سالها از زمانی که تولد تازه داشتم، می‌گذشت. در خدمات گوناگون کلیسایی فعال بودم. اما ارزیابی خداوندگارم عیسی، از وضعیت رشد عضلات روحانی‌ام چگونه است؟ آیا چنان که پولس رسول می‌فرماید، برای جنگیدن "علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگارانِ این دنیای تاریک، و علیه فوج‌های ارواح شریر در جایهای آسمانی" به‌راستی آمادگی دارم؟ (افسسیان ۶: ۱۲).

به خانه که رسیدم، تصمیم گرفتم بیدرنگ در برنامۀ خود انضباط ایجاد کنم و رابطه‌ام را با عیسی مسیح و روح‌القدس عمیق‌تر سازم. پولس رسول می‌فرماید: "هر که در مسابقات شرکت می‌جوید، در هر چیز، تن به انضباطی سخت می‌دهد. آنان چنین می‌کنند تا تاجی فانی به‌دست آورند؛ ولی ما چنین می‌کنیم تا تاجی غیرفانی به دست آوریم." (رسالۀ اول به قرنتیان ۹:‏۲۵).

بالای صفحه