پخش زنده

با فیض خداوند به درس دیگری از سری درسهای تعالیم اساسی کتاب مقدس می‌پردازیم.

عيسی مسيح فرمود: "هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نمايد او کسی است که مرا دوست دارد . . ." (يوحنا ١٤: ٢١).

خدا در کتاب مقدس با بکار بردن اسامی مختلف، خود را به ما آشکار و توصیف نموده است. هر یک از این اسامی به نوعی شخصیت خدا را برای ما بیان می‌کند.
نامهای خدا، او را بعنوان خالق همه چیز توصیف می‌کنند، بنابراین او مالک همه چیز در آسمان و زمین است. خدا همچنین بعنوان کسی که سازنده و نگهدارندۀ عهدها می‌باشد به ما معرفی شده، او خدايی است که ما را دوست دارد و به سلامتی ما علاقمند است. اکنون ما از طریق نام یهوه که یکی دیگر از اسامی خدا است با او آشنايی بیشتری پیدا می‌کنیم.

در انجيل يوحنا فصل سوم، می‌بينيم که يکی از علمای دينی قوم يهود که نيقوديموس نام داشت و معلمی بزرگ بود، يک شب برای گفت و شنود نزد عيسی آمد و عيسی به او فرمود:

با درود مجدد در نام عیسی خداوند، مطالب دیگری را دربارۀ روح‌القدس به شما ارائه می‌دهیم.  موضوع این بخش که در رابطه با بخش قبل است پیرامون اسامی مختلف روح خداست.  در بخش قبلی، پنج نام روح خدا را بررسی کردیم.  این نامها از این قرارند: "روح‌القدس، روح قدوسیت، روح فیض، روح داوری و روح آتشين".  و اما سایر اسامی روح خدا

در این بخش از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، تعلیم خود را دربارۀ خدا آغاز می‌کنیم.

بالای صفحه