رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدا بر اساس حکمت و پیشدانی خود، گاه اجازه می‌دهد که ايمانداران و دوستدارانش در زندان گرفتار شوند. البته زندگی هیچ‌یک از دوستداران خدا بدون زحمت و مشکل نیست. اما نباید خسته‌خاطر شویم چون کنترل امور در دست خدای ما است و او در نهایت ما را رهایی خواهد بخشید.

تجربۀ یوسف | قسمت اول

یوسف، پسر حضرت یعقوب، به‌خاطر انجام ارادۀ خدا، در مصر به زندان افتاد، اما هیچ‌گاه از خدا شکایت نکرد، بلکه همیشه زندگی خداپسندانه‌ای داشت. آیا ما در زندان مشکلات مانند او رفتار می‌کنیم؟

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ یوسف | قسمت دوم

زندان برای یوسف طریقی بود برای راه یافتن به دربار فرعون. او در حضور فرعون نیز خدا را جلال داد و باز کار درست را به‌انجام رسانید و ترس به خود راه نداد. آیا ما در زندان مشکلات، باز خدا را جلال می‌دهیم؟

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ سامسون | قسمت اول

خدا سامسون را از شکم مادرش برگزیده بود تا رهبر قوم اسرائیل باشد. اما او به‌خاطر نافرمانی از خدا و پیروی از شهوات و امیال جسمانی خود، به اسارت دشمنان قومش درآمد. زندانی شدن او تأدیب الهی بود.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ سامسون | قسمت دوم

سامسون مردی بود که از خدا قوتی خارق‌العاده دریافت کرده بود. اما نقطۀ ضعف او، شهوت‌پرستی و خودرأیی بود. او به زندان دشمن افتاد. ما نیز باید دعا کنیم تا خدا نقاط ضعف ما را به ما نشان بدهد.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ یونس | قسمت اول

خدا به یونس فرمان داد که به شهر دشمنان ملتش برود و به ایشان در مورد شرارت‌شان هشدار دهد. اما یونس از روی نادانی و ترس، از خدا نافرمانی کرد. خدا نیز او را در شکم یک ماهی بزرگ، زندانی نمود.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ یونس | قسمت دوم

نااطاعتی یونس، نه فقط موجب بروز مشکلات برای خودش شد، بلکه برای اطرافیانش نیز. اما یونس در زندانِ شکم ماهی، آموخت که بايستی توبه و از کلام خدا اطاعت کند.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ ارمیا | قسمت اول

ارمیا در شرایط بسیار دشواری از تاریخ ملت خود، رسالت یافت تا به ایشان بگوید که توبه کنند تا به دست دشمن اسیر نشوند. اما ارمیا می‌ترسید با انجام این رسالت، به زندان بیفتد، که همینطور نیز شد!

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ ارمیا | قسمت دوم

ارمیا به‌خاطر بیان هشدار الهی به پادشاه قوم یهود، به زندان افتاد. اما خدا در آنجا نیز با ارمیا سخن می‌گفت و وعده داد که روزی با قوم خود عهدی تازه خواهد بست و از نیکویی کردن به ایشان خشنود خواهد شد.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ ارمیا | قسمت سوم

زندان برای ارمیا تبدیل شد به مکان ملاقات با خدا و رشد و بلوغ روحانی. خدا از سختیهایی نیز که برای ما پیش می‌آید، برای ملاقات با ما و رشد دادن ما در ایمان استفاده می‌کند. این فرصت‌ها را غنيمت بشماريم.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ یحیی | قسمت اول

یحیی در زندان شک کرد که آیا عیسی همان مسیح موعود است یا نه، زیرا او پیش‌فرض‌های نادرستی دربارۀ مسیح موعود داشت و همچنین به شرایط ناخوشایند خودش در زندان نگریست.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ یحیی | قسمت دوم

ما نیز گاه مانند یحیی دچار شک می‌شویم. ریشۀ شک‌ها غالباً در این است که خدا و امور روحانی را بر اساس پیش‌فرض‌های خودمان درک می‌کنیم، نه بر اساس کلام خدا. مسیح با شک‌های ما نیز با فیض برخورد می‌کند.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ پطرس | قسمت اول

هیرودیس پادشاه برای خشنود ساختن یهودیان، پطرس را به زندان انداخت تا او را اعدام کند. اما فرشتۀ خدا به شکلی حیرت‌انگیز او را از زندان رهایی داد. خدا قادر است ما را نیز از سختی‌ها و مشکلات گوناگون رهایی بخشد.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ پطرس | قسمت دوم

خدا با رهایی دادن پطرس از زندان، قدرت فراهم‌آوری خود را نشان داد؛ او آزادی را برای ما فراهم می‌سازد. در ضمن، رهایی یافتن پطرس، موجب دلگرمی و امید ایمانداران شد و امروز نیز می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ پولس | قسمت اول

پولس و همکارش، به‌خاطر تهمت‌های ناروا و بی‌عدالتی به زندان افتادند. زندگی مسیحی غالباً توأم با رنج و سختی است. اما وقتی در زندان به پرستش خدا پرداختند، به شکلی معجزه‌آسا رهایی‌شان فراهم گردید.

از اینجا دانلود کنید

تجربۀ پولس | قسمت دوم

زندان پولس تبدیل شد به مکان آشکار شدن رحمت خدا. او از شرایط سخت ما برای پیشبرد نقشه‌های خود استفاده می‌کند. در‌ضمن، می‌توانیم یقین داشته باشيم که در سختیها به حضور خدا دسترسی داریم.

از اینجا دانلود کنید

 

 

 

بالای صفحه