رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خدای قادر مطلق، اکنون که روزی جدید را آغاز می‌کنم، زندگی خود، بدن، جان، و کارهای خویش را و دوستان و خانوادۀ خود را به تو تقدیم می‌کنم و آنها را تحت مراقبت و تحت رهبری و هدایت تو قرار می‌دهم.

ای خداوندا، امروز محافظت بفرما، کمک کن، راهنمایی بفرما، تقدیس نموده، و برکت بده. ای خداوند قدوس، ببخش که امروز همۀ جنبه‌های زندگی من، نام مقدّس و پُر‌جلال تو را جلال داده، تمامی عواطف و علایق من متوجه تو باشد، ای خدایی که با فیض عظیم خود من را این‌گونه محبت کرده‌ای. ای خداوندا، در مقابل راههای بد من، در مقابل افکار ناشایستۀ من، با فیض خود سدّی قرار بده تا من به آن مسیرها وارد نشوم. ای پدر، امروز خود را تماماً به تو تقدیم می‌کنم. از زندگی من امروز جلال پیدا بفرما. آمین.

بالای صفحه