رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

روح‌القدس به کليسا داده شده تا کليسا قدرت بيابد و مجهز گردد و در نام مسيح خداوند، کارهای بزرگ و نيک انجام دهد. کليسا، بايستی با ايمان به مسيح و با هدايت روح‌القدس عمل نمايد تا وسيلۀ جلال خدا شود.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه