رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

مذهب آباء و اجدادی و سعی و کوشش برای انجام احکام شريعت، باعث نجات و رستگاری انسان نمی‌شود. به همين علت، خدا عيسی مسيح را فرستاد تا نجات از گناه و قدرت برای زندگی خداپسندانه را برای انسان فراهم سازد.

بالای صفحه