رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در این دو هفتۀ اخیر، خبرهای ناگواری از نقاط مختلف جهان شنیدیم که حکایت از مصائب و بلاهای طبیعی داشت. وقتی چنین خبرهایی را می‌شنویم، ناخودآگاه از خود می‌پرسیم که "خدا کجاست؟

چرا مردم بی‌گناه اینچنین دچار مصیبت می‌شوند؟ عدالت خدا کجا رفته؟". اینها نمونه‌هايی از سؤالاتی هستند که از فکر ما انسانها عبور می‌کنند.

متأسفانه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تحت لعنت قرار دارد. گناه و نافرمانی انسان اولیه، باعث شد که نظم جهانِ نیکویی که خدا ساخته بود، بر‌هم بخورد. این دنیا دیگر همان نیست که خدا ساخته بود و در مورد آن فرموده بود که "بسیار نیکو" است. وقتی آدم و حوا گناه کردند، خدا به آدم فرمود: "به‌سبب تو زمین ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگی‌ات با رنج از آن خواهی خورد. برایت خار و خَس خواهد رویانید، و از گیاهان صحرا خواهی خورد." (کتاب پیدایش ۳: ۱۷-۱۸). ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تحت لعنت است. پس جای تعجب نیست که هرروزه شاهد این مصائب باشیم.

اما خبر خوب این است که خدا به ايماندارانِ خود و همۀ نجات يافتگان وعده داده که در آينده، آسمانی جديد و زمینی جدید وجود خواهد داشت که در آن، درد و رنج و مرگ نخواهد بود. پس ما ايماندارانِ به مسيح، به اين وعدۀ خدا امیدوار باشيم، چرا که وعده‌دهنده، بسيار امین است. آمین!

بالای صفحه