پخش زنده

خیط شدن بسیار ناراحت‌کننده است، خصوصاً اگر در حضور دیگران باشد! یکی از بدترین انواع خیط شدن‌ها در جمع، زمانی‌ست که در یک مهمانی، نادانسته یا عمداً، در بالای مجلس نشسته‌ایم، اما وقتی مهمانی مهم‌تر از ما وارد می‌شود، میزبان از ما می‌خواهد که جای خود را به او بدهیم.

آدم دلش می‌خواهد زمین دهان باز کند و او را ببلعد! انسان‌های مغرور و متکبّر این سرافکندگی را بسیار تجربه می‌کنند. اما اگر شخصِ فروتن و متواضعی باشیم، در پایین مجلس می‌نشینیم، و وقتی میزبان می‌آید و در حضور همه، از ما می‌خواهد در جای بالاتری بنشینیم، چه سربلندی و افتخاری به ما دست می‌دهد!

عیسی مسیح دقیقاً همین حقیقت را در قالب مَثَلی بیان فرمود که می‌توانید آن را در انجیل لوقا، فصل ۱۴، آیات ۷ تا ۱۱ بخوانید. سپس در انتهای این مَثَل‏ فرمود: "هر که خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید." (لوقا ۱۴: ‏۱۱). خوار ساختن خود یا همان فروتنی، ثمره‌ای است که روح مقدس خدا در ما پدید می‌آورد. آنانی که از چنین ثمره‌ای برخوردارند، نیازی نخواهند داشت خود را در جمع، به زور بزرگ جلوه دهند. چنین شخصی را خودِ خدا جلال خواهد داد، نه خودش. کلام خدا می‌فرماید: "خدا در برابر متکبّران می‌ایستد، امّا فروتنان را فیض می‌بخشد." (یعقوب ۴: ‏۶). سعدی، شاعر بزرگ ایرانی نیز گفته: "افتادگی آموز اگر طالب فیضی. هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است!"

بالای صفحه