رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

دیروز مراسم عروسی دخترم بود. من به‌عنوان پدر عروس، او را به داخل کلیسا بردم و از میان جمعیتی که در دو طرف کلیسا ایستاده بودند، به جلو هدايت نموىم تا به کشیش و به داماد تقدیم کنم. هنوز به محراب کلیسا نرسیده بودیم که ناگهان چشمم به داماد افتاد که به عقب، به ما می‌نگریست، در حالی که لبخندی از شادی و رضایت بر لب داشت.

بغضم ترکید. درست در آن لحظه، به یاد مسیح افتادم. حتماً می‌پرسید، چرا؟

کتاب عهدجدید که همان انجیل و رسالات رسولان مسیح است، خداوندگارِ ما عیسی مسیح را به داماد آسمانی تشبیه می‌کند و کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسيح را نیز به عروس او. ضیافتی پرشکوه برای مراسم عروسی در انتظار کسانی است که به مسیح ایمان آورده‌اند و خود را برای داماد آسمانی، مقدس و پاک نگاه می‌دارند. کلام خدا در آخرین کتاب از کتاب‌مقدس می‌فرماید: "به وجد آییم و شادی کنیم، و او را جلال دهیم، زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده، و عروس او خود را آماده ساخته است؛ جامۀ کتانِ نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به‌تن کند . . . خوشا‌به‌حال آنان که به ضیافت عروسی آن بره دعوت می‌شوند." (کتاب مکاشفه ۱۹:‏۷-‏۹).

آیا شما با ایمان آوردن به مسیح، به ضیافت عروسی او دعوت شده‌اید؟ آیا خود را به‌عنوان عروس آن برۀ خدا، یعنی عیسی مسیح، برای پیوستن به داماد آسمانیِ کليسا آماده می‌سازید؟

بالای صفحه