رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آنچه انبياء گفته‌اند- نام کتابی است که خواننده را ياری می‌کند تا با پيام اصلی انبياء راستين آشنا گردد. عيسی مسيح که از مردگان برخاسته بود در ظهور خود به آن دو شاگرد در راه دهکدۀ عمواس به آنان چنين فرمود: "شما چقدر ديرفهم و در قبول کردن گفته‌های انبياء کُندذهن هستيد!" (لوقا ۲۴: ۲۵). آيا شما آنچه انبياء گفته‌اند را قبول کرده‌ايد؟ Chegooneh Nejat Miyabeem thumb

PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب

 

بالای صفحه