در این قسمت به بررسی تعالیم اساسی کتاب مقدس ادامه می‌دهیم.  در چند بخش قبل مطالبی دربارۀ روح‌القدس و کار فعلی او به شما ارائه دادیم.  در بخش گذشته گفتیم که چگونه روح‌القدس ایمان‌داران به مسیح را رشد می‌دهد و بسوی کمال پیش می‌برد.  حالا ببینیم چطور روح‌القدس از طریق ایمان‌داران به مسیح دیگران را کمک می‌کند.

می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.