درود بر شما دوستان، با تشکر از خداوند پر جلالمان که این فرصت را در اختیار ما گذاشته است، بررسی تعالیم اساسی کتاب مقدس را ادامه می‌دهیم.  در طول دو بخش گذشته اسامی مختلف روح خدا را مطالعه کردیم و دیدیم که او چه نوع شخصی است.  حالا می‌خواهیم ببینیم که روح‌القدس در حال حاضر چکار می‌کند.  با توجه به کتاب مقدس که پایه و اساس اعتقادات مسیحیان واقعی است می‌توانیم کار فعلی روح‌القدس را به چهار قسمت عمده تقسیم کنیم:

می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.