رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

برای پاسخ، به کتاب انجیل مراجعه می‌کنیم و در آن می‌بینیم که عیسی مسیح می‌فرماید: "و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد، زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود" (یوحنا ۱۴:۱۶-۱۷).


می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "آماده شويد"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.amade shaveed

بالای صفحه