رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

بانوان عزیز، در درس قبلی شرح دادم که "رنج و سختی" مزایایی نیز به‌همراه دارد و در پیرامون چهار مزیت صحبت شد. خوب‌ است قبل از اینکه به شرح مزایای دیگری بپردازم، دربارۀ چهار مزیتی که قبلاً شرح دادم، مرور سریعی داشته باشیم.

گفتم که "درد و رنج و سختی‌ها" می‌توانند وسیله‌ای بشوند که ما درسهای مهمی در زندگی بیاموزیم و زندگی را با آمادگی بیشتری ادامه بدهیم. مزیت دومِ "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" این است که می‌تواند در ما قدرت خلاقه، ابتکار و شهامت به‌بار بیاورد و گفتم که خیلی وقتها، بهترین آثاری که از اشخاصِ مختلف باقی‌ مانده، در زمانهایی بوده که آنها در رنج و سختی بوده‌اند. همچنین، گفتم که وقتی ما در "رنج و زحمت و درد" هستیم و از خدا قوتِ قلب، تسلی و امید می‌گیریم، می‌توانیم به افرادی که مثل ما در رنج و درد و زحمت هستند، قوتِ قلب و امید و تسلّی بدهیم. این مزیت سوم بود و همینطور گفتیم که "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" می‌تواند به شخصیت ما شکل بدهد، یعنی عاملی باشد تا ما از نظر روحانی و اخلاقی رشد کنیم و تبدیل به انسانهای کامل و بالغی بشویم. این مزیت چهارمی بود که در درس قبلی راجع به آن صحبت کردم.

خوب عزیزان، حالا می‌خواهم در مورد چند مزیت دیگر رنج و سختی و درد با شما صحبت کنم. مزیت پنجم این است که از طریق "رنج و سختی و درد کشیدن" است که خدا به ما نشان می‌دهد که از نظر ایمانی، روحی و روانی و اخلاقی در چه جایی قرار داریم. وقتی در کتاب‌مقدس، یعنی کلام خدا، زندگی ابراهیم و ایوب و پطرس و پولس و همینطور مسیحیان اولیه را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خدا در هنگام آزمایشها و عبور آنها از سختی‌ها و دردها بوده که نقاط ضعف یا قوت آنها را به ایشان نشان داده است.

شما می‌توانید در کتاب‌مقدس، آزمایش شدن ابراهیم را توسط خدا در کتاب پیدایش، فصل بیست و دوم و همینطور، آزمایش شدن ایوب را در طول کتاب ایوب مطالعه کنید. همچنین، بر طبق کتاب‌مقدس، انجیل متی، فصل بیست و ششم، آیات ۶۹ تا ۷۵، پطرس نیز مورد آزمایش خدا قرار می‌گیرد و در این آزمایش شکست می‌خورد. خدا چیزی به پطرس نشان می‌دهد که او از شدت تأسف و غم، زار زار گریه می‌کند و آن این است که پطرس به‌خاطر ترس از دستگیر شدن توسط حکومتِ روم، عیسی مسیح را سه بار انکار می‌کند. "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" نه فقط درجۀ ضعفِ ایمانی ما را به ما نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند درجۀ قوت ایمان‌مان را هم نشان بدهد. همان پطرسی که عیسی مسیح را قبل از مصلوب شدن سه بار انکار می‌کند و زار زار می‌گرید، می‌بینیم که بر طبقِ کتاب‌مقدس، اعمال رسولان، فصل چهارم، آیات ۱ تا ۲۱، پطرس از آزمایشی دیگر فاتح و مظفر و پیروز بیرون می‌آید. پطرس این ‌بار، بدون ترس و با شهامت جلوی مخالفینِ عیسی مسیح و مژدۀ نجات‌بخشِ خدا می‌ایستد و راجع به عیسی مسیحِ قیام‌کرده که آنها مصلوبش کرده بودند، موعظه می‌کند و مژدۀ نجات‌بخش انجیل یا خبر خوش را با قوت و شهامت و بدونِ ترس اعلام می‌کند. کلام خدا در این مورد بیان می‌کند که دشمنان و مخالفین عیسی وقتی جرأت و بی‌باکیِ پطرس را می‌بینند، مات و مبهوت می‌مانند و متعجب می‌شوند. عیسی مسیح بر طبق کتاب‌مقدس متی، فصل هفتم، آیات ۲۴ تا ۲۷، در داستان ساده‌ای به‌طور زیبایی نتایجی را که خدا به‌وسیلۀ ورود آزمایشهای سخت و دردآور می‌تواند در زندگی به‌بار بیاورد، به تصویر می‌کشد. این قسمت از کلام خدا چنين می‌فرمايد: "پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. امّا هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، ویران شد، و ویرانی‌اش عظیم بود!". پس خواهران عزیز، خوب است که وقتی دچار تجارب سخت و دشوار می‌شویم، عیسی مسیح را پیروی کرده و مطیع کلام خدا باشیم تا از خدا برکت بگیریم.

مزیت ششم "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" این است که می‌تواند عامل توبۀ انسان از گناه و رهایی و نجات او بشود. بله، درست است، بعضی وقتها مشکلات و سختی‌ها باعثِ دگرگون شدن زندگی انسان می‌شوند و می‌توانند باعث تغییر فکر و جهت، و وسیلۀ یافتنِ راه درست باشند. به‌طور مثال، به زندگی سولُس نگاه کنید. او جزوِ آزاردهندگان و قاتلینِ مسیحیان بود. او به‌خاطر تعصبات سخت مذهبی و اعتقادات غلطی که داشت، بعد از مصلوب شدن و رستاخیز و قیام مسیح از مردگان، به‌دنبال مسیحیان می‌گشت و آنها را نه‌تنها تهدید می‌کرد، بلکه آزار می‌داد و به‌قتل می‌رساند. اما خدای محبت و فیض و رحمت که عادل و قدوس است، او را دوست داشت و می‌خواست او را از اعتقادات غلط و گمراه‌کنندۀ زندگی‌اش رهایی و نجات بدهد. وقتی سولس در راه دمشق بود، عیسای از مردگان قیام‌نموده و زنده، بر او ظاهر شد و پولس بینایی‌اش را از دست داد و خدا اجازه داد که او وارد درد و سختی بشود و با اتفاقاتی روبرو گرددد که نه‌فقط از تهدید و آزار دادنِ ایماندارانِ مسیحی و کشتن‌شان دست بکشد، بلکه به عیسی مسیح مصلوب و قیام‌کرده، ایمان بیاورد و تبدیل به پولس، رسولِ عیسی مسیح بشود. پولس با ایمان و اطاعت از خداوند عیسی مسیح، تا آخرین نفسهای خود نیز عیسی را خدمت نمود و جلال داد. ماجرای تغییر زندگی سولس در اثر ملاقات با عیسای قیام‌نموده را می‌توانید در فصل نهم اعمال رسولان مطالعه کنید.

خواهران عزیز، "مزایای رنج بردن و سختی و درد کشیدن" را در درس بعدی ادامه خواهیم داد. اما بیایید قبل از پایان این درس با هم دعا کنیم: "ای خدای آسمانی، شکرت می‌کنم که از طریق توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح، مظهر و پسرِ روحانی‌ات و واقعیت مرگ و قیام و رستاخیزش، مرا نجات دادی و حیات ابدی بخشیدی. از فیض بیکرانت ممنون و سپاسگزارم. ای خدای محبت و پرفیض و رحمت، کمکم کن تا در رنج و سختی‌ها و اذیت و آزارها به تو اعتماد کنم و اجازه بدهم که تو ای خداوند، در ایام سخت و دشوارِ روزهای عمرم در قلب و زندگی‌ام کار کنی تا من نه‌تنها درسهای مهمی از این تجاربِ سخت از تو یاد بگیرم، بلکه ای خداوند، فروتن و مطیع باشم و بگذارم که تو روی ایمان، روان و اخلاق و رفتارم کار کنی و مرا هرچه بیشتر به شخص جدیدی تبدیل کنی تا تو را خشنود کنم. ای خدای پر از عشق و محبت، سپاسگزارم که در رنج و سختی‌ها هرگز مرا به‌ حال خودم نمی‌گذاری، بلکه مرا تسلی و امید می‌بخشی و تشویق می‌کنی. خواهش می‌کنم به من ایمانِ بیشتر و قوت و صبر بیشتر ببخش و کمکم کن که هر وقت به‌خاطر نام تو در سختی و رنج هستم، امین و پایدار بمانم. خواهش می‌کنم ای خداوند، به من حکمت بده تا بدانم که چه بگویم، چه‌وقت بگویم و چطور عمل کنم تا در هر جایی و با هر کسی که باشم، چه با همسر یا فرزندانم و یا بقیۀ اقوام، دوستان و دیگران، بتوانم تو را جلال بدهم. همینطور ای خداوند، مرا کمک کن که همانطور که تو مرا تسلی داده‌ای و می‌دهی، من نیز دیگران را قوت قلب و تسلی بدهم و تشویق‌شان کنم. مرا کمک کن که شاهد و خادم خوبی برای تو باشم. همۀ اینها را در نام عیسی مسیح می‌طلبم. آمین."

لطفاً درس بعدی را مطالعه کنيد تا با مزایای دیگر "رنج و زحمت و سختی کشیدن" آشنا بشوید.

بالای صفحه