رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای پدرِ ما که در آسمانی، با تکیه و توکل به پسر مقدس تو، عیسای مسیح، که نجات‌دهندۀ تمام بشریت است، به پیشگاه تو می‌آییم و با ایمان به قدرت عظیمت که در خداوندگارِ ما، عیسای مسیح، آشکار ساختی، تمام نگرانی‌های خود را به حضورت می‌آوريم.

روح مقدس تو، در کلامت، به ما فرموده: "برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.ِ" با تکیه و اعتماد به این وعدۀ شگفت‌انگیز، نگرانی‌های مالی خود را پیش پاهای مقدس تو قرار می‌دهیم. در این شرایط نگران‌کننده که اقتصاد تمام ممالک دنیا با خطر فروپاشی مواجه است، از تو تمنا می‌کنیم که نیازهای مالی و شغلی ما را برطرف سازی و کاری مناسب برای ما فراهم کنی. پسر مقدّس تو، خداوندگارِ ما، عیسای مسیح، به ما فرمود که چنین دعا کنیم: "ای پدرِ ما که در آسمانی . . . نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما." همچنین فرمود: "پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم . . . بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد." پس ای پدر قدّوس، آیندۀ شغلی و مالی ما و عزیزان‌مان را در دستان پُرتوان خود بگیر و نیازهای ما را فراهم نما. به نام عیسای مسیح می‌طلبیم. آمین.

بالای صفحه