پخش زنده

ما ايماندارانِ به مسيح، در بعضی موارد، در دعا درخواستی از خدا می‌کنیم، اما برآورده نمی‌شود. از خود می‌پرسیم که چرا خدا درخواست مرا اجابت نفرموده است!

یعقوب رسول می‌فرماید: "آنگاه نیز که درخواست می‌کنید، نمی‌یابید، زیرا با نیّت بد درخواست می‌کنید تا صرف هوسرانیهای خود کنید." (رسالۀ یعقوب ۴: ‏۳). آیا با انگیزه‌های صحيح و الهی دعا می‌کنیم؟

بالای صفحه