پخش زنده

یک مسیحی واقعی باید همواره مد نظر داشته باشد که خدا او را به چه منظوری فراخوانده است. و وقتی این را دانست، باید مطابق آن زندگی کند.

دعوت خدا از ما این است که پاک و مقدس باشیم. پولس رسول می‌فرماید: "پس ای عزیزان، حال که این وعده‌ها از آنِ ما است، بیایید خود را از هر ناپاکیِ جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا، تقدس را به کمال رسانیم." (رسالۀ دوم به قرنتیان ۷: ‏۱).

بالای صفحه