پخش زنده

داوود نبی، ماننده بسیاری از ما، در معرض مشکلات زندگی و تهدیدهای دشمنان قرار داشت. شایسته است که ما نیز همچون او دعا کرده، بگوییم: "خداوندا، مرا فیض عطا فرما، زیرا که پژمرده‌ام؛ خداوندا، شفایم بخش، زیرا استخوانهایم مضطرب است، و جانم سخت پریشان است . . . ای همۀ بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند صدای گریۀ مرا شنیده است . . . دشمنانم جملگی سرافکنده و سخت پریشان خواهند شد،" (مزمور ۶:‏ ۲- ۱۰).

بالای صفحه