پخش زنده

بار ديگر به عيد کريسمس نزديک می‌شويم. خيلی از ما روزهای شلوغ و پُر‌مشغله‌ای داريم و خواهيم داشت! چراغانی کردن بيرون و داخل خانه، گذاشتن درخت کريسمس و تزئين آن، خريد هدايا برای اقوام و دوستان، تهيۀ شرينی‌جات خوشمزه و پختن غذاهای لذيذ وغيره.

 اما با وجود همۀ اين کارها، بيائيم در همين ايام شلوغ، وقتهايی را کنار بگذاريم و از خدا برای هديۀ وصف‌ناپذيرش عيسی مسيح پسر روحانی‌ او، تشکر و قدردانی کنيم. بياد داشته باشيم که کريسمس، سالروز تولد عيسی مسيح است. مطمئناً عيسی مسيح لايق است که ما او را با قلبهايی فروتن و قدرشناس که سرشار از عشق به او باشد ستايش و تمجيد کنيم.

"خدا را شکر برای هديه‌اش عيسی مسيح، هديه‌ای عالی که با کلمات قابل وصف نيست!" (اانجيل مقدس، دوم قرنتيان ۹: ۱۵).

 

بالای صفحه