رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

شاگردان مسیح وقتی او را در روز سوم پس از مرگش، زنده دیدند، شادی عظيمی داشتند.

در ‌واقع، "مرگ"، این بزرگترین دشمن انسان، سرانجام مغلوب شده بود. یک ایماندار واقعیِ به مسيح نیز باید شاد باشد، زیرا می‌داند که مرگ فقط آغاز زندگی پرجلال با مسیح خواهد بود. پطرس رسول می‌فرماید: "گرچه اکنون او را نمی‌بینید، به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف‌ناپذیر و پرجلال آکنده‌اید، زیرا غایت ایمان خویش یعنی نجات جانهایتان را می‌یابید." (رسالۀ اول پطرس ۱: ‏۸- ‏۹).

بالای صفحه