رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

راستی نقطه نظر خدا در بارۀ کسانی که مرگ مسيح بر صليب را وسيلۀ آمرزش و رفع گناهان خود می‌دانند چيست؟

کلام خدا می‌فرمايد : "به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است." مزمور ۱۰۳ آيۀ ۱۲ "من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به ياد نخواهم آورد." عبرانيان ۱۰ آيۀ ۱۷

بالای صفحه