رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در اولين مزمور از کتاب مزامير می‌خوانيم: "خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛" (مزمور ۱: ۱).

 راستی ما با چه کسانی نشست و برخاست می‌کنیم؟ پولس رسول هشدار داده، به ايماندارانِ به مسيح می‌فرماید: "فریب مخورید، معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می‌سازد." (اول قرنتیان ۱۵: ۳۳). پس بیاییم دوستان و معاشرین خود را با دقت انتخاب کنیم و تحت تأثیر تعاليم نادرست و غير ‌کتاب‌مقدسی اشخاص گمراه قرار نگیریم.

بالای صفحه