پخش زنده

ما ایرانیها از دیرباز در تهیۀ عصارۀ گیاهان سودمند تخصص داشته‌ایم، از قبیل عرق نعناع و عرقیّات گوناگون.

اما آیا می‌دانستید که مسیح نیز عصاره یا "عرق" همۀ احکام را تهیه کرده؟ می‌فرماید: "با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصۀ تورات و نوشته‌های انبیا." (متی ۷: ‏۱۲). این عصاره را "قانون طلایی" می‌نامند. آیا ما ايماندارانِ به مسيح، به آن عمل می‌کنیم.

بالای صفحه